ČLÁNOK
Zrušenie spoločnosti Stratégia Invest bez likvidácie
25. augusta 1997

Celý majetok spoločnosti tak prechádza na jej právneho nástupcu, ktorým je spomínaná spoločnosť Interfin Group. Na tlačovej besede v Bratislave o tom dnes informoval člen predstavenstva Interfin Group a predseda predstavenstva AKS a.s. Bratislava Jaroslav Haščák. „Dôvody, ktoré viedli akcionárov k zlúčeniu boli predovšetkým snaha a potreba pôsobiť ako strategický investor, keďže v súčasnosti nie sú na Slovensku vytvorené podmienky pre portfóliové investovanie,“ povedal J. Haščák. Po zlúčení schválilo mimoriadne valné zhromaždenie vydanie akcií spoločnosti Interfin Group, a.s. tak, aby základné imanie spoločnosti bolo 6 870 540 000 Sk, pričom základné imanie bude rozdelené na 6 870 540 ks verejne obchodovateľných akcií znejúcich na doručiteľa s menovitou hodnotou 1000 Sk na jednu akciu. Každému akcionárovi Stratégia Invest sa po zániku tohto fondu vydajú akcie na doručiteľa spoločnosti Interfin Group v rovnakom počte a menovitej hodnote, ako mal v spoločnosti Stratégia Invest. Hlavným cieľom v rámci investičnej stratégie spoločnosti podľa slov J: Haščáka naďalej zostáva „maximálne zhodnotenie majetku akcionárov“. Na dosiahnutie tohto zámeru bude Interfin Group využívať investície do cenných papierov a produktov peňažného trhu. Spoločnosť plánuje aj investície na trhu nehnuteľností a v prípade získania povolenia aj do cenných papierov spoločností v stredoeurópskom a východoeurópskom regióne. Stratégia Invest i.f., a.s. sa vytvoril premenovaním Investičného fondu VÚB Kupón 18. júla 1997. Tak ako pred posledným MVZ, aj teraz došlo na Burze cenných papierov k významným predajom akcií tohto fondu. Podľa odhadov sa z jeho portfólia presunuli za jeden deň akcie za vyše 1,5 mld. Sk. Akcie sa previedli na účet spoločnosti Interfin Group. Jeho najväčšími akcionármi sa podľa posledných výpisov SCP stali spoločnosti Penta Brokers (14 %) o.c.p. a.s. a tento týžďeň v ňom na 12,6 % zvýšila svoj podiel aj spoločnosť AKS, a.s., Bratislava.


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

19. 4. 2024

USD 1,065 0,003
CZK 25,267 0,013
GBP 0,856 0,000
HUF 395,300 1,370
CAD 1,467 0,002

SPOLUPRÁCA
SSDS

SAF

ReFIS