ČLÁNOK
Žraločie prebratie majetku fyzickej osobe
22. apríla 2008

Žraločie prebratie majetku fyzickej osobe

 

V rôznych krajinách verejné inštitúcie zaoberajúce sa reguláciou trhu spotrebiteľských úverov sa sústreďujú na rôzne kľúčové charakteristiky úverov

 

Český parlament trápi zaujímavý problém. Zamýšľa sa nad tým, aký je rozdiel medzi úverom a úžerou. Ináč povedané, kde sú hranice medzi týmito dvoma pojmami. Je to preto, lebo v poslednom čase sa v rôznych kútoch Európy objavili firmy, ktoré sa pod pláštikom pôžičiek zameriavajú na žraločie prebratie (ovládnutie) majetku fyzických osôb.

Dôkazom záujmu českého parlamentu je jeho verejné rokovanie na pôde výboru pre sociálne záležitosti, na ktorom sa analýze neférových praktík v poskytovaní úverov zaoberala britská odborníčka na túto oblasť Ann Ellison z neziskovej organizácie Policis. Tá sa vo Veľkej Británii zaoberá výskumom, ktorý napomáha definovaniu vládnych politík, analýzou trhu finančných služieb, ale najmä ochranou spotrebiteľov. Medzi aktuálne témy, ktorými sa zaoberá Policis je regulácia úverových trhov. Zaujíma sa nielen o trh úverov v Európe, ale aj Ázii, USA a Austrálii.

Úvery sú podľa britskej odborníčky faktorom, ktorý priamo ovplyvňuje ekonomický rast, a vlády rôznych krajín by sa mali zaoberať ochranou spotrebiteľov tak, aby sa sústredili na nasledovné oblasti: neférové praktiky poskytovania úverov, vysoká cena úverov, nesolventnosťou, ale najmä dopad poskytnutých úverov za neférových podmienok na život jedincov, či celých rodín.

V rôznych krajinách verejné inštitúcie zaoberajúce sa reguláciou trhu spotrebiteľských úverov sa sústreďujú na rôzne kľúčové charakteristiky úverov. Napríklad Francúzsko sa sústreďuje na kontrolu ceny úverov, Nemecko na cenovú transparentnosť, Veľká Británia uprednostňuje prístup založený na trhových princípoch a nemá reštrikcie voči rôznym modelom poskytovania úverov. Tento prístup však predpokladá to, že na trhu pôsobia prevažne licencované subjekty poskytujúce spotrebiteľské úvery. Z tohto dôvodu sa britská odborníčka prikláňa k mäkším regulačným prístupom, ktoré však znamenajú pre ekonomiku väčší rast, celkovú stimuláciu ekonomiky, ale prirodzené správanie spotrebiteľov.

Povedzme si však čo sú to úvery, ktoré sa poskytujú obyvateľom a znamenajú pre nich automatické prepadnutie majetku v prospech spoločnosti požičiavajúcej peniaze?

Firmy, ktoré sa zaoberajú poskytovaním úverov s cieľom žraločieho prebratia majetku sa správajú nasledovne. Poskytujú úvery, ktoré obyvatelia nie sú schopní splácať. Zmluvy na základe, ktorých sa poskytujú neférové úvery, sú postavené tak, že znamenajú automatické prepadnutie majetku v prospech firmy poskytujúcej peniaze, alebo doživotné splácanie požičanej sumy, ktorá sa neustále zvyšuje o sankcie za nedodržanie termínu splátok, alebo o úroky z nezaplatených úrokov znamenajúce často aj stonásobné zvýšenie dlžnej sumy. Existujú dva modely, ktorými sa riadia „žraloky“ na trhu spotrebných úverov. Podľa prvého modelu prepadne v prospech požičiavajúcej firmy majetok osoby, ktorý mnohonásobne prevyšuje požičanú sumu. Druhý model vedie k tomu, že dlžník platí až do konca života čiastku, ktorá tiež sumárne mnohonásobne prevyšuje požičanú sumu.


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

23. 11. 2020

USD 1,190 0,004
CZK 26,311 0,029
GBP 0,889 0,005
HUF 360,210 0,710
CAD 1,553 0,005

SPOLUPRÁCA
SSDS

SAF

ReFIS