ČLÁNOK
ŽP očakávajú koniec recesie a počítajú s rastom výroby
10. mája 2000

Plán a úlohy pre rok 1999 Železiarne Podbrezová (ŽP) splnili aj napriek tomu, že minulý rok bol pre hutníkov rokom recesie. Pre agentúru SITA to povedal výrobný riaditeľ spoločnosti Marián Kurčík. Výroba ŽP sa znížila asi o 15 % vo vecnom aj finančnom vyjadrení, pričom v roku 1998 dosahovala 4,445 mld. Sk. „Hospodársky výsledok bude však vďaka úsporným opatreniam a kurzu koruny lepší ako pred rokom,“ dodal M. Kurčík. Riaditeľ pritom vychádza najmä z výsledkov v závere roka a zo skutočnosti, že ŽP vyvážajú 85 % výroby.

Ako M. Kurčík ďalej povedal, spoločnosť už registruje signály ukončenia krízy v sektore. Zákazková náplň firmy vzrastá hneď od januára, a preto Železiarne Podbrezová očakávajú v tomto roku zvýšenie výroby a zlepšenie finančných ukazovateľov. Preto podnik od januára hľadá do výroby nových sto pracovníkov.

Železiarne Podbrezová zaznamenali v roku 1998 čistý zisk 49,7 mil. Sk pri výrobe 4,44 mld. Sk. Akcionári zároveň rozhodli vyplatiť dividendu 10 Sk na akciu, čo celkovo predstavovalo spolu 23,8 mil. Sk. Firma zamestnávala vyše 3700 ľudí, priemerný plat predstavoval 12 470 Sk.

Akcionári Železiarní Podbrezová schválili minulý rok emisiu dlhopisov v období od 1. januára 2000 do 31. decembra 2001 v nominálnej hodnote 1,150 mld. Sk. Zdroje získané z obligácií chce spoločnosť použiť na splatenie nevýhodných krátkodobých úverov a na ďalšie rozvojové programy v roku 2000 a 2001. Železiarne Podbrezová vykázali za prvý polrok 1999 tržby 1,74 mld. Sk a celkový hrubý zisk 87,1 mil. Sk.


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

28. 2. 2024

USD 1,081 0,005
CZK 25,352 0,020
GBP 0,855 0,001
HUF 391,950 1,750
CAD 1,469 0,004

SPOLUPRÁCA
SSDS

SAF

ReFIS