ČLÁNOK
Zoskupenie spoločností Slovenských energetických strojární (SES), a.s., Tlmače v období január až september 1998 medziročne takmer zdvojnásobilo svoj účtovný zisk
25. novembra 1998

Zoskupenie spoločností Slovenských energetických strojární (SES), a.s., Tlmače v období január až september 1998 medziročne takmer zdvojnásobilo svoj účtovný zisk na 115 mil. Sk. Celkové výnosy skupiny SES dosiahli 5,753 mld. Sk pri nákladoch 5,638 mld. Sk, pričom oba ukazovatele rástli približne rovnakým tempom (o 28 %). Ako tlačovú agentúru SITA informoval predseda predstavenstva a finančný riaditeľ SES Tlmače Pavol Bobok, všetky rozhodujúce spoločnosti prekročili plánované hodnoty realizácie vlastnej výroby. Po zohľadnení vnútroholdingových vzťahov predstavoval objem vlastnej výroby zoskupenia SES 2,156 mld. Sk. Zníženie podielu exportu na výrobe tovaru zo 40 % k ultimu septembra 1997 na tohtoročných 25 % zdôvodnil P. Bobok skutočnosťou, že v súčasnosti sa dodávky SES orientujú prevažne na výstavbu slovenskej energetiky. Finančný riaditeľ SES upozornil, že na výnosoch zoskupenia sa významnou mierou podieľali tržby za dodávky obchodného tovaru v objeme 2,049 mld. Sk. „SES Tlmače cielene budujú svoju pozíciu hlavného dodávateľa pri realizácii obchodných aktivít,“ vysvetlil P. Bobok a dodal, že z hľadiska hodnotového vyjadrenia stavu majetku spoločností a zdrojov jeho krytia dosiahli podniky SES vybilancovanú úroveň aktív a pasív v hodnote 6,7 mld. Sk. Zoskupenie SES zamestnávalo v sledovanom období 4 255 zamestnancov, ktorých priemerný zárobok dosiahol 11 815 Sk. V uplynulom roku vykázala skupina spoločností SES konsolidovaný hospodársky výsledok vo výške 79,667 mil. Sk pri výnosoch 4,478 mld. Sk a nákladoch 4,398 mld. Sk. Zisk bol použitý na naplnenie rezervného fondu a úhradu strát z minulých rokov, ktoré spolu dosahujú takmer 1 mld. Sk. Najvýznamnejšiu časť produkcie spoločnosti tvorí výroba kotlov ako napr. parných, teplovodných, fluidných, balených a kotlov na odpadné teplo. Podnik sa tiež zaoberá výrobou zariadení pre kondenzáciu a regeneráciu vody, ohrievačov vody, tepelných výmenníkov, oceľových konštrukcií a zásobníkov. SES, a.s., Tlmače vznikli v roku 1992. Dovtedy boli súčasťou koncernu Škoda Plzeň. Najväčším akcionárom SES, a.s., je SES Trading, a. s., (29,88 % základného imania), ING Barings Securities (Slovakia) o.c.p., a. s. (17,09 %) a Royal Trust Corporation of Canada (8,95 %). Spolu má spoločnosť 8 400 akcionárov, 20 % jej základného imania vlastnia fyzické osoby. Skupinu podnikov SES tvorí spolu 12 dcérskych spoločností, ktorých zakladateľom je SES, a.s.


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

1. 7. 2022

USD 1,043 0,004
CZK 24,753 0,014
GBP 0,866 0,008
HUF 401,110 4,070
CAD 1,349 0,007

SPOLUPRÁCA
SSDS

SAF

ReFIS