ČLÁNOK




Zoskupenie spoločností SES s hrubým ziskom 55,7 mil. Sk
27. apríla 1999

Zoskupenie spoločností Slovenské energetické strojárne (SES) Tlmače uzatvorilo rok 1998 s hospodárskym výsledkom pred zdanením vo výške 55,741 mil. Sk pri celkových výnosoch 8,57 mld. Sk a nákladoch 8,514 mld. Sk. Tržby dosiahli 3,312 mld. Sk, čo znamená 22 % prekročenie plánovanej hodnoty 2,709 mld. Sk.
Akciová spoločnosť SES Tlmače eviduje hrubý zisk 72,437 mil. Sk. Po zohľadnení pripočítateľných a odpočítateľných položiek vznikla podniku možnosť umoriť stratu z roku 1995 vo výške 61,8 mil. Sk. Daňová povinnosť na základe uvedených hospodárskych výsledkov predstavuje 1,132 mil. Sk, hospodársky výsledok po zdanení 71,305 mil. Sk.
Z celkových výnosov 6,289 mld. Sk vykázali SES Tlmače vlastnú výrobu v hodnote takmer 1,579 mld. Sk, čím prekročili plán o 31,6 %. Tržby za dodávky obchodného tovaru dosiahli 4,518 mld. Sk. Náklady spoločnosti predstavovali 6,216 mld. Sk. V oblasti výnosov ovplyvnilo hospodársky výsledok zúčtovanie rezerv a opravných položiek v hodnote 107,866 mil. Sk, v oblasti nákladov to bola tvorba rezerv a opravných položiek za 94,15 mil. Sk. Oproti stavu k 1. januáru 1998 firma znížila objem nedokončenej výroby o 438,916 mil. Sk a stav zásob k ultimu minulého roka predstavuje 222,110 mil. Sk.
V roku 1998 čerpali SES Tlmače investície v objeme 55,190 mil. Sk, plán opráv hmotného majetku bol stanovený na 21,382 mil. Sk. V minulom roku zároveň vznikli nové spoločnosti – MOBA Nová Baňa, SES Bohemia Engineering, SES Energoprojekt, SES Polska, SES Hungaria a SES Eesti Estónsko.
SES Tlmače uviedli v uplynulom roku v Bratislave do prevádzky doteraz najväčší realizovaný kotol na odpadné teplo pre PPC (paroplynový cyklus). Spoločnosť dodala zariadenia na obnovu dvoch kotlov s elektrickým výkonom 220 MW pre Elektráreň Vojany a rekonštruovala ďalšie dva bloky. Podieľala sa na rekonštrukcii Teplárne Malešice v ČR ako aj Elektrárne Nuevitas a Felton na Kube. Podnik zabezpečil dodávky kotlov na využitie odpadného tepla pre spaľovne v Nemecku a tepelné výmenníky a kondenzátory pre elektrárne vo Fínsku, na Filipínach a v Thajsku.
SES, a.s., Tlmače vznikli v roku 1992. Dovtedy boli súčasťou koncernu Škoda Plzeň. Skupinu podnikov SES tvorí spolu 12 dcérskych spoločností, ktorých zakladateľom je SES, a.s.


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

19. 1. 2021

USD 1,213 0,007
CZK 26,161 0,024
GBP 0,891 0,000
HUF 358,520 1,870
CAD 1,544 0,003

SPOLUPRÁCA




SSDS

SAF

ReFIS