ČLÁNOK
Zo vstupu spoločnosti MOL na poľský trh získa aj Slovnaft
30. apríla 2001

Maďarská rafinérska a plynárenská spoločnosť MOL očakáva, že z jej prípadného získania poľskej rafinérie Rafineria Gdanska bude profitovať aj Slovnaft. „Po uskutočnení tejto transakcie by sa totiž mohol vytvoriť základ pre zintenzívnenie pôsobenia Slovnaftu na poľskom trhu, napríklad v maloobchodných aktivitách,“ povedal člen predstavenstva a viceprezident Slovnaftu Zoltán Áldott. Podľa jeho slov bude možné v prípade rafinérií MOL, Slovnaft a Gdanska využiť synergický efekt napríklad v rámci výskumu a vývoja, ako aj ich výhodnú geografickú polohu. MOL sa uchádza o kúpu podielu v poľskej rafinérii Rafineria Gdanska a v súčasnej dobe čaká na rozhodnutie, či bola jeho ponuka akceptovaná.

Zástupcovia spoločnosti MOL sú členmi vedenia Slovnaftu od decembra minulého roka. „Stanovili sme si strategické zámery s cieľom maximalizovať zisk zo spolupráce oboch spoločností. Predpokladáme zintenzívnenie aktivít Slovnaftu nielen na domácom trhu, ale aj na zahraničných trhoch, okrem Poľska napríklad v ČR,“ vysvetlil Z. Áldott.

V ČR je podľa jeho slov postavenie Slovnaftu pomerne silné v oblasti komerčného predaja ropných produktov. Z. Áldott podčiarkol aj význam maloobchodného predaja. „Konkurencia sa zintenzívňuje a marže v predaji ropných produktov boli počas posledných rokov pod veľkým tlakom. Preto je bezpečnejšie sa okrem veľkoobchodu sústrediť aj na predaj v rámci maloobchodu,“ dodal. Za atraktívny trh považuje aj Rakúsko, kde spoločnosti dosahujú spolu približne 15-percentný podiel.

Posledný rok bol podľa Z. Áldotta pre MOL výnimočný z hľadiska kapitálových výdavkov, keďže spoločnosť investovala do Slovnaftu aj do chemickej spoločnosti TVK. „Investícia v Poľsku je však dlhodobá záležitosť a zdroje na ňu sa nájdu,“ povedal. V tomto roku MOL neplánuje expanziu v takom rozsahu ako v uplynulom roku. Z. Áldott zdôraznil, že MOL sa sústreďuje na udržanie prijateľnej úrovne zadlženosti a štruktúry kapitálu.


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

27. 7. 2021

USD 1,181 0,002
CZK 25,685 0,056
GBP 0,855 0,000
HUF 359,430 2,220
CAD 1,484 0,004

SPOLUPRÁCA
SSDS

SAF

ReFIS