ČLÁNOK
Zo septembrových výsledkov vývoja hrubej zahraničnej zadlženosti SR vyplýva, že najväčšou mierou sa na jej znížení podieľal pokles dlhu komerčných bánk.
9. decembra 1998

Dlh komerčných bánk totiž poklesol k ultimu septembra o 553 mil. USD na 3,237 mld. USD, dlh podnikov vzrástol o 260 mil. USD na 6,245 mld. USD, zahraničný dlh komerčného sektora ako celok sa však znížil o 239 mil. USD na 9,482 mld. USD. Na vývoj hrubej zahraničnej zadlženosti bude mať pozitívny efekt fakt, že vláda si na splatenie dlhopisov Fondu národného majetku (FNM) SR ďalej nepožičia, ale pristúpi už na začiatku budúceho roku k výmene dlhopisov FNM za akcie. „Splatenie dlhopisov FNM SR výmenou za akcie strategických podnikov až do výšky 20 % základného imania považujeme za veľmi dobré riešenie. V prípade nevyhnutných reforiem na kapitálovom trhu by toto riešenie mohlo prispieť k jeho oživeniu,“ skonštatoval analytik ING Barings. Ako ďalej podotkol, ide o podstatne jednoduchšie, transparentnejšie a pre štát výhodnejšie riešenie, ktoré na druhej strane prinesie aj odškodnenie pre obyvateľstvo. Hrubá zahraničná zadlženosť SR dosiahla ku koncu septembra tohto roka 11,858 mld. USD. Oproti koncu augusta to znamená pokles o 326 mil. USD. Podiel zahraničného dlhu na obyvateľa tak k ultimu septembra dosiahol 2 201 USD, pričom na konci augusta to bolo 2 261 USD. Oficiálny dlh vlády a NBS medzimesačne poklesol v septembri o 35 mil. USD na 2,328 mld. USD. Poklesol aj zahraničný dlh komerčného sektora. Oproti augustu zadlženosť bánk a podnikov poklesla o 293 mil. USD na 9,482 mld. USD. Dlh komerčných bánk dosahoval k ultimu septembra 3,237 mld. USD (pokles o 553 mil. USD), dlh podnikov vzrástol o 260 mil. USD na 6,245 mld. USD. O 2 mil. USD na 48 mil. USD vzrástla zahraničná zadlženosť obcí, ktorú tvorili dlhopisy Bratislavy. Celkové hrubé strednodobé zahraničné pasíva predstavovali v štruktúre zahraničnej zadlženosti SR 7,085 mld. USD. Celkový krátkodobý dlh k ultimu septembra dosiahol 4,773 mld. USD. Podiel krátkodobého dlhu na zahraničnom dlhu SR oproti augustu poklesol o 2,67 % na 40,25 %.


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

17. 5. 2024

USD 1,084 0,002
CZK 24,722 0,013
GBP 0,857 0,002
HUF 387,600 1,420
CAD 1,478 0,003

SPOLUPRÁCA
SSDS

SAF

ReFIS