ČLÁNOK
Znižovaniu korupcie má pomôcť aj úprava lobingu
10. júna 2003

Právna úprava lobingu, zmena zákona o verejnom obstarávaní a dodržiavanie etických pravidiel sú najdôležitejšími opatreniami na zníženie korupcie v podnikateľskom prostredí. Na konferencii v rámci projektu Phare s názvom Ako očistiť podnikateľské prostredie na Slovensku od korupcie to v pondelok uviedol minister spravodlivosti Daniel Lipšic. Medzi navrhované opatrenia vlády na zamedzenie korupčného správania na Slovensku zaradil najmä prijatie ústavného zákona o konflikte záujmov, zníženie rozsahu poslaneckej a sudcovskej imunity, návrh zákona o preukazovaní pôvodu majetku, zmenu systému poskytovania licencií a právo verejnosti vyjadrovať sa k navrhovaným legislatívnym zmenám.

Jediný zákon, ktorý v súčasnosti podľa ministra spravodlivosti upravuje lobing, je zákon o tripartite. „Podľa neho môžu lobovať len zástupcovia zamestnávateľov a odborárov, čo voči ostatným nie je celkom fér,“ skonštatoval Lipšic. Za dôležitý krok považuje tiež novelu zákona o verejnom obstarávaní, keďže „na verejné obstarávanie každoročne plynú miliardy korún“. Zmeniť by sa mal napríklad postup rozhodovania Úradu pre verejné obstarávanie, rozhodovanie jednej osoby by podľa ministra malo nahradiť kolektívne rozhodovanie. „Śtátne zákazky sú veľkou témou aj v zabehaných demokraciách,“ upozornil minister spravodlivosti.

Vládou schválený návrh ústavného zákona o konflikte záujmov označil Lipšic za „jednu z najprísnejších právnych úprav v Európe“. Okrem prísnych sankcií, napríklad až straty mandátu, podľa neho zákon stanovuje aj obmedzenia pri zamestnávaní po odchode z verejnej funkcie. Má sa tak dosiahnuť, aby sa verejný činiteľ nemohol po odchode z funkcie zamestnať v spoločnosti, o ktorej v minulosti rozhodoval. Za jeden z prostriedkov účinného boja proti korupcii označil Lipšic návrh zákona o postihovaní nezákonným spôsobom nadobudnutého majetku. „Klasický model trestného konania nefunguje, preto je potrebné ísť cestou civilného konania,“ vysvetlil Lipšic. Dokázanú výšku nezákonne nadobudnutého majetku bude podľa ministra musieť občan nahradiť v peňažnej forme. Pri poskytovaní licencií by sa podľa Lipšica mala zaviesť ich nárokovateľnosť a aukčný systém. „Aukcie sú verejne prístupné a preto je to správny mechanizmus,“ dodal.


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

21. 9. 2020

USD 1,179 0,005
CZK 26,980 0,253
GBP 0,916 0,003
HUF 363,080 2,300
CAD 1,560 0,000

SPOLUPRÁCA
SSDS

SAF

ReFIS