ČLÁNOK
Znižovanie štátnej pomoci je pozitívny trend
13. septembra 2002

Medziročný pokles poskytnutej štátnej pomoci za minulý rok o 54 % je podľa predsedu Úradu pre štátnu pomoc (ÚŠP) Miroslava Hladíka žiaduci a pozitívny trend. „Aj európske inštitúcie nás upozornili na to, SR poskytuje veľa záruk, ktoré sa potom v niektorých prípadoch zmenia na nenávratnú pomoc a štát, teda občan musí platiť,“ povedal pre agentúru SITA Hladík.

Celkový objem štátnej pomoci poskytnutej v minulom roku v SR okrem odvetvia poľnohospodárstva a rybárstva klesol medziročne o 54,04 % na 4,53 mld. Sk, čo predstavuje 0,46 % hrubého domáceho produktu (HDP) a 1,81 % z celkových vládnych výdavkov. Výška poskytnutej štátnej pomoci na obyvateľa predstavuje 842,1 Sk. Nominálna hodnota štátnej pomoci v minulom roku klesla medziročne o 1,98 % na 29,465 mld. Sk. Výška štátnej pomoci je obyčajne nižšia ako nominálna hodnota záruky a zodpovedá výhode, ktorú podnikateľ získava pri poskytnutí záruky.

Zníženie poskytnutej štátnej pomoci podľa Hladíka pozitívne ovplyvnil pokles štátnych záruk. Štátne záruky dosiahli v minulom roku takmer 3,242 mld. Sk, pričom v roku 2000 štát realizoval záruky vo výške 5,45 mld. Sk. Podľa Hladíka v Európe a Európskej únii prevažuje pozitívny trend znižovať objem štátnej pomoci a sústrediť sa na malé a stredné podnikanie, vedu a výskum, životné prostredie, záchranu a reštrukturalizáciu malých a stredných podnikov. V SR tiež došlo k rastu štátnej pomoci malým a stredným podnikom.

ÚŠP je povinný do konca septembra nasledujúceho roka vypracovať ročnú správu o poskytnutej štátnej pomoci za predchádzajúci kalendárny rok, predložiť ju vláde na prerokovanie a po jej schválení ju predložiť Európskej komisii (EK). Predložená správa je spracovaná v súlade s požiadavkami EK, keď SR plní svoje záväzky vyplývajúce z Európskej dohody o pridružení.


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

12. 6. 2024

USD 1,077 0,004
CZK 24,686 0,020
GBP 0,844 0,002
HUF 395,280 0,650
CAD 1,480 0,001

SPOLUPRÁCA
SSDS

SAF

ReFIS