ČLÁNOK
Znížiť závislosť na ruských energiách by mohla pomôcť Slovensku geotermálna energia
25. marca 2022

Slovensku by mohla pomôcť znížiť závislosť od ruských energií aj geotermálna energia. Zhodujú sa na tom odborníci zo Slovenskej asociácie fotovoltického priemyslu a OZE (SAPI). Z energie nachádzajúcej sa niekoľko kilometrov pod zemským povrchom možno efektívne a udržateľne vyrábať elektrickú energiu a teplo. „Bohatstvo dostupné priamo pod nohami môže výrazne prispieť k uhlíkovo neutrálnej a sebestačnej budúcnosti,“ uviedol riaditeľ SAPI Ján Karaba.

Z hľadiska potenciálu využívania geotermálnej energie patrí Slovensko k najperspektívnejším krajinám v Európe. Predurčujú ho k tomu najmä nadpriemerné prírodné podmienky – vysoký teplotný gradient (prirodzené stúpanie teploty s hĺbkou), ako aj výskyt vodonosných štruktúr (kolektorov) v záujmových hĺbkach.

„Prednosťou takto produkovanej energie je aj to, že ide o stabilný zdroj, na ktorého cenu nevplýva cena surovín či situácia za hranicami. Navyše ide o ekologický spôsob produkcie, s ktorým sa na rozdiel od fosílnych palív nespája vznik emisií,“ dodal Karaba.

Z celkového odhadovaného potenciálu vyše 5 500 tepelných megawattov využívame na Slovensku iba nepatrný zlomok. Pritom zapojenie čo i len desatiny kapacity našich geotermálnych zdrojov by podľa SAPI pri štandardnej produkcii, zohľadnení efektivity a ročnej prevádzky stačilo na výrobu približne 1,2 milióna megawatthodín tepla.

„Pre porovnanie, ročná dodávka do systému CZT (centrálne zásobovanie teplom – poz.red.) v Bratislave je približne 880 tisíc megawatthodín. Hovoríme teda o zásobovaní desiatok tisíc domácností,“ doplnil projektový manažér spoločnosti PW Energy Michal Mašek s tým, že vďaka teplu produkovaného prostredníctvom geotermálnej energii by mohlo Slovensko ušetriť desiatky miliónov kubických metrov zemného plynu. Spoločnosť PW Energy realizuje projekty prvých geotermálnych elektrární pri Žiari nad Hronom a Prešove.

Otázne je, či využívanie geotermálnej energie nejako intenzívne podporí aj štát. Ministerstvo hospodárstva SR sa na otázku agentúry SITA, či by sa nemalo Slovensko viac zamerať a podporovať využitie u nás dostupných energií, ako je napríklad aj geotermálna energia, neodpovedalo. Podľa SAPI sme v tomto smere pozadu.

„Aktuálne nastavenie pravidiel čerpania európskych dotácií, tak ako ho vykladá Slovenská inovačná a energetická agentúra, komplikuje a svojím spôsobom de facto zabraňuje získať finančnú spoluúčasť na projekty zahŕňajúce výrobu zelenej energie z geotermálnych zdrojov. Slovensko by malo rýchlo zapracovať na odstránení bariér, ktoré spomaľujú rozvoj a utlmujú potenciál využitia geotermálnej energie, ktorý je na Slovensku značný,“ konštatoval Karaba, podľa ktorého SAPI a súkromní investori už dlhšiu dobu volajú po reforme pravidiel, ktorá by umožnila, aby sa európske dotačné prostriedky dali využívať aj na podporu týchto projektov.


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

30. 9. 2022

USD 0,975 0,004
CZK 24,549 0,138
GBP 0,883 0,012
HUF 422,180 0,250
CAD 1,340 0,011

SPOLUPRÁCA
SSDS

SAF

ReFIS