ČLÁNOK
Znížiť dane možno i zmenami v odpisovej politike
3. mája 2001

Generálny riaditeľ Ústredného daňového riaditeľstva SR Ondrej Mráz podporuje znižovanie daní. Ako vysvetlil pre agentúru SITA, okrem priameho znižovania daňovej sadzby je možné urobiť zmeny v odpisovej politike, napríklad skrátiť odpisové lehoty, či jednoznačnejšie špecifikovať daňovo uznané výdavky. Ako poznamenal, v legislatíve chýba vykonávací predpis k daňovým zákonom, čo sťažuje daňovníkom spracovanie daňových priznaní a komplikuje ich hospodárenie.

Ako O. Mráz konštatoval, v okolitých štátoch, kde razantne znížili daňové sadzby, sa o dva až tri roky zrýchlil ekonomický rast. Nejestvujú však analýzy dôvodov, či zlepšenie rastu bolo všeobecným oživením alebo dôsledkom poklesu daní. Predpokladá sa, že bol redukcia daní bola jednou z príčin.


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

18. 1. 2021

USD 1,206 0,006
CZK 26,185 0,022
GBP 0,891 0,001
HUF 360,390 0,400
CAD 1,541 0,000

SPOLUPRÁCA
SSDS

SAF

ReFIS