ČLÁNOK
Zníženie úrokových sadzieb má psychologický význam
4. februára 2001

Federálny rezervný systém (FeD) USA znížil úrokové miery o 0,5 percent na 5,5 %. Šéf Fed Alan Greenspan si myslí, že je to najradikálnejši e zmäkčenie peňažnej politiky od roku 1982. Celkom boli od začiatku tohoto roku úrokové miery znížené o 1 %. Cieľom zmien je zastavenie prepadu americkej ekonomiky, odvrátanie recesie a navrátiť optimus podniknateľských kruhov a spotrebiteľov.

Psychologický faktor je dnes nemenej dôležitý jako reálny stav amerického hospodárstva. Analytická skupina Conference Board oznámila, že index dôvery spotrebiteľov poklesol na najnižšiu úroveň za posledné štyri roky. Zhoršenie podnikateľskej klímy koncom minulého roku sa dá prirovnať k jej pádu v období ekonomickej recesie v rokoch 1991 až 1992. Výsledky konjunkuturálnych prieskumov naznačujú, že američania očakávajú zhoršenie ekonomickej situácie. Conference Board zistila, že ukazovatele, ktoré hovoria o nálade v podnikateľských kruhoch sú najhoršie od roku 1980.

„Zhoršenie spotrebiteľskej a podnikateľskej nálady sa posilňuje zvyšovaním nákladov na energetické zdroje, ktoré pokračujú v podkopávaní spotrebiteľské dopytu, čo vedie k znižovaniu ziskov společnosti,“ tvrdí vyhlásenie Federálneho výboru pre operácie na voľnom trhu, ktorý sa znížili úrokové miery. Podľa výboru to čiastočne podmienilo objem predajov v maloobchode a množstvo investícií na kapitálovom trhu. Existujúci stav inflácie podľa Fedu vyvolal radikálnu zmenu v doterajšej menovej politike. Podľa amerického ministerstva hospodárstva rast hrubého domáceho produktu v štvrtom štvrťroku dosiahol na ročnom základe 1,4 %. Je to najnižší rast americkej ekonomiky od roku 1995. Fixné investície do strojových zariadení a výpočtovej techniky sa v poslednom štvrťroku znížili o 5 % , hoci v prvom štvrťroku 2000 stúpli o 21%.

Mnohí ekonómovia si myslia, že rýchla reakcia Fed na zhoršenie ekonomickej situácie umožňuje počítať s tým, že recesia má len polovičnú šancu. Zníženie úrokových mier 3. Januára tohto roku viedlo k miernému optimizmu na trhoch akcií a obligácií. Rast cien akcí umožňuje spoločnostiam lepšie umiestňovať primárne emisie a takto získané peniaze môžu investovať do podnikania. Prináša to príjmy majiteľom cenných papierov, ktorí môžu utrácať viac kapitálových výnosov. To, že Fed začal rýchlo znižovať úrokové miery, svedčí o zmene kaktiky v menovej politike. Před časom Greenspan predpokladal, že sa úroky budú znižovať v štvrťpercentných etapách. Jeho agesívne kroky sú dôkazom toho, že časy sa menia. Trhy už vedia predpokladať budúce opatrenia Fed a to je predpokladom zmeny správania hráčov na nich.


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

21. 2. 2024

USD 1,081 0,001
CZK 25,380 0,049
GBP 0,856 0,000
HUF 387,980 0,300
CAD 1,462 0,006

SPOLUPRÁCA
SSDS

SAF

ReFIS