ČLÁNOK
Zníženie rozpočtových príjmov o vyše 10 mld.
13. novembra 1998

Novelou zákona o štátnom rozpočte na rok 1998, ktorú vláda SR na svojom zasadnutí v stredu schválila, sa sleduje vytvorenie legislatívneho priestoru pre zohľadnenie výpadku príjmov štátneho rozpočtu v rozpočtovom deficite. Z celkových príjmov tvoria daňové 155,6 mld. Sk a nedaňové 13 mld. Sk. Novela zákona o štátnom rozpočte predpokladá daň z príjmov fyzických osôb 26,9 mld. Sk, daň z príjmov právnických osôb 27,75 mld. Sk a dane z príjmov vyberané zrážkou 8 mld. Sk. Výber dane z pridanej hodnoty by mal dosiahnuť 56,5 mld. Sk a spotrebnej dane 23 mld. Sk. Daň z majetku by mala predstavovať 1,2 mld. Sk, dovozné clo 5,5 mld. Sk a dovozná prirážka 6,6 mld. Sk. Na celkových výdavkoch štátneho rozpočtu by sa mali bežné výdavky podieľať 167,8 mld. Sk, kapitálové výdavky 13,7 mld. Sk a kapitola úvery, pôžičky a účasť na majetku 3,3 mld. Sk. Z bežných výdavkov tvoria transfery 24,3 mld. Sk, verejná spotreba obyvateľstva 74,2 mld. Sk, verejná spotreba štátu 52,9 mld. Sk, úroky zo splácania štátneho dlhu 15,3 mld. Sk a transfery obciam 1,2 mld. Sk. Štátny rozpočet tak na tento rok počíta so schodkom 16,2 mld. Sk. Použitie 3 mld. Sk na infraštruktúrne projekty v podobe štátnych dlhopisov automaticky zvýši deficit štátneho rozpočtu na 19,2 mld. Sk. Vláda konštatuje, že v zostávajúcom období roka nie je priestor pre prijatie a realizáciu efektívnych opatrení na elimináciu výpadkov rozpočtových príjmov. „Obdobne ani na strane výdavkov nie je vytvorený priestor pre utlmenie tohto výpadku,“ dodáva vláda v novele zákona o štátnom rozpočte na tento rok, ktorú parlament prerokuje v skrátenom legislatívnom konaní.


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

28. 5. 2024

USD 1,088 0,004
CZK 24,655 0,078
GBP 0,851 0,000
HUF 382,780 1,920
CAD 1,482 0,001

SPOLUPRÁCA
SSDS

SAF

ReFIS