ČLÁNOK
Zníženie ratingu Poľnobanky je výsledkom zlého prostredia SR
12. novembra 1999

Povedal pre tlačovú agentúru SITA vedúci samostatného oddelenia stratégie reklamy a vonkajších vzťahov Rudolf Gálik. Rating finančnej sily Poľnobanky znížila agentúra zo stupňa D na E+ (s negatívnymi vyhliadkami). Stupeň E je v škále hodnotenia Moody´s najnižší.
„Posledný medzinárodný rating banky je taktiež reakciou na výsledky za rok 1998 a prvý polrok 1999. Tieto výsledky sú však v súlade s predpokladmi banky, ktoré už boli v tlači viackrát prezentované,“ povedal R. Gálik. Strategickým zámerom rozhodujúcich akcionárov je podľa neho zvýšenie kapitálu banky, rast úverových obchodov u vysokobonitných klientov, pri súčasnom znižovaní podielu rizikových pohľadávok. Jedným z čiastkových cieľov deklarovaných hlavnými akcionármi, je podľa jeho slov dosiahnutie medzinárodných štandardov kvality úverového portfólia. Tieto zámery a ciele banka úspešne plní, čo sa odráža v tvorbe prevádzkového zisku, štruktúre výnosov, raste primárnych zdrojov a nadštandardnej likvidite,“ dodal. Skonštatoval, že Poľnobanka je jednou z mála bankových domov na Slovensku, ktoré sú objektom každoročného náročného hodnotenia medzinárodných ratingových agentúr.
Podľa Moody´s banky, ktorých finančná sila je ohodnotená stupňom E, „vykazujú veľmi slabú vnútornú finančnú silu, vyžadujú alebo môžu vyžadovať pravidelnú vonkajšiu podporu. Banky s týmto ratingom sú buď subjekty s diskutabilnou hodnotou, alebo s výrazne nedostatočnými finančnými fundamentmi alebo pôsobiace vo výrazne nestabilnom prostredí.“
Napriek zníženiu ratingu finančnej sily Moody´s potvrdila ostatné ratingy Poľnobanky. Jej dlhodobé ratingy vkladov ponechala na úrovni Ba2 a krátkodobé ratingy vkladov na úrovni Not Prime. Zníženie ratingu odráža neočakávane väčší pokles rezerv Poľnobanky na krytie strát z nedobytných pohľadávok, ktorý bol výsledkom nedostatočného zabezpečenia úverov a poklesu vlastného kapitálu. Podľa slov predstaviteľov agentúry Moody´s potrebuje Poľnobanka pomoc zvonka. Načasovanie možnej kapitálovej injekcie by mohlo byť skomplikované akcionármi banky, pretože niektorí z nich pravdepodobne nebudú ochotní sa podieľať na zvyšovaní kapitálu.
Podľa agentúry Moody´s je vyčistenie úverového portfólia Poľnobanky nevyhnutným krokom k finančnému oživeniu. Moody´s taktiež odôvodnila zníženie ratingu finančnej sily Poľnobanky aj náročným ekonomickým prostredím Slovenska a rastúcim podielom takých príjmov, ktoré pochádzajú z nestabilných zdrojov, akým je napríklad obchodovanie, na celkových príjmoch banky. Ratingová agentúra na záver dodala, že úverové vyhliadky zostanú i naďalej pre banku negatívne, pokiaľ zvýšenie kapitálu a vyčistenie úverového portfólia zostane neisté.
Najväčšími akcionármi Poľnobanky sú Slovenská poisťovňa, a.s. s podielom 31,91 %, EBOR v Londýne s 20 percentami, talianske finančné skupiny Unicredito a Finest so spoločným podielom 15 %. Základné imanie banky bolo ku koncu júna 1,85 mld. Sk. Za prvý polrok tohto roku vykázala spoločnosť stratu 423,181 mld. Sk. Bilančná suma banky sa za toto obdobie oproti ultimu minulého roka znížila zhruba o 1,2 mld. Sk na 29,5 mld. Sk.


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

22. 9. 2023

USD 1,065 0,001
CZK 24,360 0,077
GBP 0,868 0,001
HUF 386,700 1,080
CAD 1,430 0,007

SPOLUPRÁCA
SSDS

SAF

ReFIS