ČLÁNOK
Zníženie dorubu daní vo VSŽ bolo podľa Mráza zákonné
14. júna 2001

S kritikou zo strany Najvyššieho kontrolného úradu (NKÚ), že daňové úrady svojim konaním voči VSŽ pripravili štát o 400 mil. Sk, nesúhlasí generálny riaditeľ Daňového riaditeľstva SR Ondrej Mráz. NKÚ minulý týždeň informoval, že v prípade VSŽ pri nepredpísanej dani a neoprávnených vrátených nadmerných odpočtoch zistil porušenia zákona, ktoré sa dajú vyčísliť približne na 400 mil. Sk. Z toho 336 mil. Sk predstavuje daň z pridanej hodnoty a 93 mil. Sk daň z príjmu právnických osôb.

O. Mráz na stredajšej tlačovej besede v Banskej Bystrici vyslovil jednoznačný nesúhlas s kritikou týkajúcou sa spomínaných 93 mil. Sk. V prípade zvyšku zastáva názor, že v časovej tiesni, kedy sa pred odpredajom VSŽ uzatváralo odvolanie spoločnosti proti pôvodnému dorubu z daňovej kontroly, postupovali daňové úrady v súlade s procesno-právnymi predpismi. Teraz však po zistení nových faktov zvažuje možnosť požiadať Ministerstvo financií o preskúmanie rozhodnutia.

Generálny riaditeľ upozornil, že daňová kontrola, ktorá sa vo VSŽ a v 15 dcérskych firmách uskutočňovala od decembra 1998 do mája 2000, nekontrolovala všetky účtovné doklady, ale postupovala výberovo. Dovtedy sa totiž vo VSŽ nekonali pravidelné hĺbkové kontroly, účtovníctvo bolo neprehľadné, za čo VSŽ dostali maximálnu pokutu 1 mil. Sk. Akceptoval sa aj štátny záujem ukončiť kontrolu pred odpredajom spoločnosti strategickému investorovi a cieľ predísť konkurzu a prepusteniu 25 000 ľudí. „VSŽ tak mohli pri odvolaní predložiť ešte nepreskúmané doklady a preukázať neopodstatnenosť pôvodnej výšky dorubu,“ vysvetlil O. Mráz. NKÚ však podľa neho kontroloval len splnenie protokolu z daňovej kontroly, nie podklady z odvolania.

Do konca júna má Daňové riaditeľstvo prijať opatrenia k protokolu NKÚ. Jedným z koncepčných opatrení je vytvorenie osobitného daňového úradu pre veľké firmy, pričom podľa O. Mráza by sa VSŽ mali trvale venovať dvaja alebo traja daňoví kontrolóri.


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

12. 6. 2024

USD 1,077 0,004
CZK 24,686 0,020
GBP 0,844 0,002
HUF 395,280 0,650
CAD 1,480 0,001

SPOLUPRÁCA
SSDS

SAF

ReFIS