ČLÁNOK
Zníženie deficitu je podľa analytikov dobrou správou
26. januára 2012

Hospodárenie vlády v minulom roku skončilo pravdepodobne lepšie, ako si vláda pôvodne naplánovala. Tvrdí to ministerstvo financií (MF) na základe predbežných výsledkov hospodárenia verejnej správy, podľa ktorých deficit verejných financií za minulý rok dosiahol 4,6 % hrubého domáceho produktu (HDP), čo by bol výsledok o 0,3 percentuálneho bodu lepší, ako si vláda stanovila v rozpočte. V roku 2010 hospodárila vláda s deficitom na úrovni 8,1 % výkonu ekonomiky.

Ministerstvo financií očakáva, že po zverejnení oficiálnych výsledkov aj za ostatné krajiny Slovensko vykáže za minulý rok jedno z najvýraznejších ozdravení verejných financií v Európe. „Výrazne sme ozdravili verejné financie, čím sme vytvorili podmienky, aby sme na Slovensku mali zdravú ekonomiku, ktorá prinesie viac a lepšej práce,“ zhodnotil minuloročný výsledok hospodárenia vlády na štvrtkovej tlačovej besede minister financií Ivan Mikloš.

Pod ozdravenie verejných financií v roku 2011 sa podľa Mikloša podpísali najmä opatrenia na strane výdavkov, ktoré tvorili 86 % konsolidácie. Zvyšnú časť konsolidácie predstavovali vyššie príjmy. „Základné výdavky na chod štátu boli takmer o 1,2 miliardy eur nižšie, ako by boli bez ozdravovania,“ dopĺňa ministerstvo financií.

Definitívne výsledky hospodárenia vlády budú známe koncom marca, kedy všetky členské štáty Európskej únie predložia údaje Eurostatu. Zmeny môžu v prípade Slovenska podľa Ivana Mikloša nastať ešte v niektorých položkách týkajúcich sa najmä samospráv či zmeny stavu záväzkov a pohľadávok subjektov verejnej správy. Rovnako by výsledky mohli ovplyvniť aj stanoviská Eurostatu k niektorým otvoreným metodickým otázkam. „Neočakávame však výrazné odchýlky od tohto predbežného odhadu,“ konštatuje Mikloš.

Celkový deficit verejných financií podľa predbežných údajov tak za minulý rok dosiahol 3,186 mld. eur, teda o 262 mil. eur menej, ako sa rozpočtovalo. O celkový pozitívny výsledok sa zaslúžil najmä štátny rozpočet, ktorý skončil v hotovostnom vyjadrení o 534 mil. eur lepšie, ako sa plánovalo. Spôsobila to najmä úspora na spolufinancovaní eurofondov vo výške viac ako 227 mil. eur, či úspora výdavkov na štátny dlh vo výške takmer 157 mil. eur, a to v dôsledku priaznivého vývoja schodku štátneho rozpočtu v priebehu roka 2011 a nižších úrokových sadzieb. Rovnako štát zaznamenal vyššie príjmy z dividend z podnikov s majetkovou účasťou štátu a FNM SR vo výške 85 mil. eur, či úsporu transferu do Sociálnej poisťovne prevyšujúcu 163 mil. eur. Táto úspora bola hlavne z dôvodu lepšieho fungovania poisťovne.

Na druhej strane sa negatívne pod výsledok hospodárenia vlády podpísali nižšie ako rozpočtované daňové príjmy, a to o 86 mil. eur. Deficit prehĺbilo taktiež vykrytie štátom objednaných služieb železničným spoločnostiam v súvislosti s ich revitalizáciou, ktoré si vyžiadalo dodatočné prostriedky vo výške 136 mil. eur. Ďalšie odchýlky od stanoveného rozpočtu spôsobil výpadok príjmov z nerealizovaného predaja emisných kvót s vplyvom vo výške 100 mil. eur, či nárast zadlženosti zdravotníckych zariadení v odhadovanej výške 120 mil. eur. Predpokladaná strata železničných spoločností zo zmlúv so štátom napriek zvýšeným dotáciám zo štátneho rozpočtu dosiahne približne 105 mil. eur.

Minuloročné hospodárenie vlády je podľa hlavného analytika UniCredit Bank Vladimíra Zlackého dobrou správou pre slovenskú ekonomiku i finančné trhy. „Oceňujeme, že sa vláde podarilo prekročiť cieľ v oblasti fiškálnej konsolidácie. Tiež pozitívne vnímame, že veľká časť konsolidácie sa udiala na strane výdavkov a len časť na strane príjmov, keďže ide o zdravší spôsob konsolidácie ako koncentrácia na príjmovú časť,“ uviedol Zlacký pre agentúru SITA s tým, že vysoko hodnotí aj to, že miera fiškálnej konsolidácie v roku 2011 bola na Slovensku jedna z najvyšších v Európe.

Lepší než pôvodne plánovaný výsledok verejných financií je podľa analytika Volksbank Vladimíra Vaňa rozhodne dobrou správou aj pre vývoj verejného dlhu Slovenska. „Rovnako tak je to pre investorov aj ratingové agentúry cenný dôkaz o ochote a najmä schopnosti súčasnej vládnej koalície konsolidovať verejné financie,“ konštatuje Vaňo. Zvlášť cenný je tento výsledok podľa jeho slov aj vzhľadom na spomalenie hospodárskej aktivity v druhom polroku, ktoré si vyžiadalo operatívne priškrtenie výdavkov, tak bežných, ako aj kapitálových.

Pre rok 2012 schválil parlament rozpočet s deficitom 4,6 % HDP. Pôvodný plán počítal s razantnejšou konsolidáciou až k úrovni 3,8 % výkonu ekonomiky, avšak tieto plány narazili na prehlbujúcu sa finančnú a hospodársku krízu a tiež na pád vlády Ivety Radičovej.


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

21. 6. 2024

USD 1,069 0,003
CZK 24,949 0,051
GBP 0,845 0,000
HUF 396,930 0,460
CAD 1,463 0,006

SPOLUPRÁCA
SSDS

SAF

ReFIS