ČLÁNOK
Zníženie daní neprinesie podľa Schmögnerovej požadované efekty
5. novembra 2001

Nominálne zníženie daní neprinesie podľa ministerky financií SR Brigity Schmögnerovej efekty v znižovaní nezamestnanosti a nepodporí ani ekonomický rast krajiny. Šéfka rezortu financií sa prikláňa k názorom nemeckého a francúzskeho rezortného kolegu, ktorí tvrdia, že väčšie prínosy pre ekonomiku majú daňové úvery. B. Schmögnerová to na margo troch daňových zákonov prerokúvaných na 52. schôdzi NR SR uviedla na tlačovej besede v Košiciach .

Nominálne zníženie sadzby dane z príjmu právnických osôb zo 40 % na 29 % podľa nej neprinieslo žiadne zvýšenie zamestnanosti ani rast objemu hrubého domáceho produktu (HDP). V oblasti paušálnej dane nesúhlasí B. Schmögnerová s rozšírením jej uplatnenia na živnostníkov nepodnikateľov, ktorými sú advokáti, konkurzní sudcovia či daňoví poradcovia. Ministerka financií vyjadrila tiež zásadný nesúhlas s poslaneckým návrhom zákona o dani z dedičstva, darovania, a prevodu a prechodu nehnuteľností, ktorého prijatie podľa nej prinesie v roku 2002 zníženie príjmov štátneho rozpočtu o 1,1 mld. Sk. Rovnako nesúhlasí ani s návrhmi na úpravy znižujúce základ dane. „Pri schvaľovaní predpisov o obmedzeniach v oblasti uznávania výdavkov na obstaranie motorového vozidla sme čelili ostrej kritike. Opatrenie malo údajne priniesť okrem iného významné zníženie dovozov automobilov. Pritom za prvých deväť mesiacov tohto roka vzrástol dovoz áut do SR o 6,7 mld. Sk,“ uviedla B. Schmögnerová.

Riešenie otázky podpory hospodárskeho rastu SR vidí Schmögnerová v poskytovaní daňových úverov na stimuláciu ekonomiky. „Ide o možnosť fyzických osôb odpočítavať investičné náklady z daňovej povinnosti až do výšky vyrovnania ich daňovej povinnosti s právnickými osobami,“ uviedla. V prípade právnických osôb by mali zmeny viesť podľa jej slov k úpravám odpisových pravidiel tak, aby sa zrýchlila obnova technického parku. Hrozby nominálneho znížení daní vidí B. Schmögnerová aj v oblasti fiškálneho vývoja v SR. „Na ten upozornila vo svojej hodnotiacej správe aj agentúra Standard and Poor´s,“ dodala B. Schmögnerová. Tvrdenia o klesajúcej výkonnosti slovenskej ekonomiky opiera ministerka financií o správu Organizácie pre hospodársku spoluprácu a rozvoj (OECD), ktorá znižuje odhady rastu HDP všetkých členských krajín. Zároveň sa oproti minulému roku znížila aj odhodlanosť zahraničných firiem investovať v SR.


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

19. 7. 2024

USD 1,089 0,004
CZK 25,261 0,003
GBP 0,843 0,001
HUF 390,900 1,170
CAD 1,494 0,002

SPOLUPRÁCA
SSDS

SAF

ReFIS