ČLÁNOK


,

Zmluvy pôvodných spoločností sú platné
17. januára 2003

Po niekoľkomesačnej príprave sa zlúčenie našej najväčšej poisťovacej spoločnosti s víťazom štátneho tendra stalo skutočnosťou. Od 1. januára by klienti márne hľadali pobočky samostatnej Slovenskej poisťovne. Spoločnosť, ktorej majoritným akcionárom je nemecký Allianz AG, zmenila meno na Allianz – Slovenská poisťovňa, a. s. Predseda predstavenstva Manuel Bauer však zdôrazňuje, že zmluvy, ktoré klienti uzavreli pred zlúčením, sú naďalej platné.

Spojením vznikla poisťovňa, ktorá má takmer 50-percentný podiel na trhu a za sebou históriu dvoch odlišných firiem. Slovenská poisťovňa využívala postavenie a najmä pobočkovú sieť ešte z čias pred revolúciou, hoci aj ona za posledných desať rokov prešla podstatnými zmenami. A Allianz, nemecká firma, založila filozofiu rastu na kvalitných službách. „Štát nie je dob-

rým vlastníkom, platí to všade vo svete, aj na Slovensku,“ hovorí M. Bauer. Cieľom je teda

vytvoriť spoločnosť podobnú štandardom a cieľom, aké má skupina Allianz.

Transformácia sa však spája so zvyšovaním efektívnosti a úbytkom zamestnancov. „Ku koncu roku 2002 sme znížili stav zamestnancov zo 4 050 na 3 700. Veľa ľudí však prešlo na iné pozície, sú motivovaní pracovať napríklad ako poisťovací agenti.“ Zaujímavosťou stratégie je, že v minulom roku Allianz neprijímal nových pracovníkov. Prirodzená fluktuácia, keď ľudia zmenia zamestnanie alebo odídu do dôchodku, spôsobila úbytok asi 300 pracovníkov. Trend v neprijímaní nových zamestnancov by mal pokračovať aj v ďalších rokoch. Celkový počet zamestnancov však bude podľa M. Bauera závisieť od úspešnosti poisťovne na trhu. Ak odídu klienti, odídu aj zamestnanci – tu platí priama úmera. Dôraz kladie zamestnávateľ najmä na vystupovanie a komunikáciu s klientmi a organizuje pravidelné tréningové programy zamerané práve na priamy kontakt s klientom.

Spoločné produkty

Keďže vybudované obchodné siete obidvoch spoločností boli dosť odlišné, zatvárajú sa zákaznícke strediská Allianz poisťovne. Čo sa stane so službami, ktoré poskytovala len jedna z týchto dvochpoisťovní? Niektoré, ako napríklad investičné životné poistenie, ktoré uzatváral Allianz, bude ponúkať aj nová firma pre všetkých klientov. Podľa

M. Bauera bolo vynechanie tohto atraktívneho produktu pre Slovenskú poisťovňu konkurenčnou nevýhodou. V rámci úspory nákladov bude teda poisťovňa ponúkať najmä služby, ktoré sú úspešné z pohľadu klientov i firmy. „Ponecháme najlepšie produkty z obidvoch poisťovní. V portfóliu sú však aj služby, ktoré nepovažujeme za dostatočne efektívne, a tie vylúčime. Plánujeme aj rozvoj nových

produktov, nie je ich však veľa, keďže zoznam našich služieb je naozaj komplexný,“ mieni M. Bauer. Na prezentáciu využíva poisťovňa štyri distribučné cesty – sieť pobočiek, firmy, ktoré predávajú len špecifický produkt, napr. investičné poistenie, spoločnosti, ktoré pracujú na princípe multi-level marketingu a, samozrejme, poisťovacích maklérov.

Vidí M. Bauer budúcnosť poisťovníctva v internete? „Internet sa dá využívať len pri určitých druhoch poistenia, napríklad pri cestovnom. Zvyčajne je však pri uzatváraní poistky potrebný osobný kontakt. Kým spomínané cestovné poistenie alebo povinné zmluvné klient potrebuje pre vlastný strach alebo mu povinnosť vyplýva zo zákona, o životnom poistení ho musí presvedčiť pracovník poisťovne. Neviem si predstaviť situáciu, že si niekto v sobotu večer len tak pomyslí: uzavriem si životné poistenie, zapne si počítač a cez internet uzavrie poistku. Naozaj je potrebný osobný kontakt, spresnenie detailov atď. Úloha svetovej siete je však neodškriepiteľná pri podávaní informácií. Napríklad o tom, aký je stav životnej poistky, že treba zaplatiť poistku za auto, alebo údaj o tom, dokedy je poistenie uzavreté,“ vysvetľuje M. Bauer.


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

14. 6. 2024

USD 1,069 0,010
CZK 24,736 0,037
GBP 0,842 0,003
HUF 398,000 1,520
CAD 1,470 0,012

SPOLUPRÁCA
SSDS

SAF

ReFIS