ČLÁNOK
Zmluva o kúpe ST by mala byť podpísaná už v prvom polroku
16. marca 2000

Na tlačovej besede po schôdzi vlády, ktorá schválila Zákon o telekomunikáciách, o tom informoval minister dopravy, pôšt a telekomunikácií Jozef Macejko.

Hlavným zámerom tohto zákona je stanovenie podmienok na zriaďovanie a prevádzkovanie telekomunikačných sietí a zariadení, podmienok na poskytovanie telekomunikačných služieb, ako aj úplná kompatibilita s legislatívou Európskej únie. Účelom zákona je riešiť zriadenie a postavenie nezávislého regulátora na telekomunikačnom trhu. Úlohou telekomunikačného úradu bude okrem iného počas existencie monopolu alebo dominantného postavenia jedného z poskytovateľov telekomunikačných služieb na telekomunikačnom trhu aj vykonávanie cenovej regulácie. Preberá tak kompetencie Ministerstva financií, čo bude predmetom novely zákona o cenách. Ďalšou úlohou nezávislého regulátora bude vydávanie telekomunikačných licencií, pričom poplatky za ich udeľovanie budú hlavným zdrojom jeho príjmov.

Pre potreby liberalizovaného trhu rieši telekomunikačný zákon aj poskytovanie novej, takzvanej univerzálnej telekomunikačnej služby a spôsob úhrady tejto telekomunikačnej služby pre poskytovateľa. Poskytovateľ takejto služby má totiž vzhľadom na neefektívne umiestnenie niektorých koncových bodov vyššie náklady ako ten, ktorý takúto službu poskytovať nemusí. „Regulačný úrad každoročne prehodnotí oprávnenosť nákladov poskytovateľa univerzálnej služby a skutočnú výšku vyberie od ostatných účastníkov telekomunikačného trhu, ktorí túto službu neposkytujú. Budú tak prispievať na zvýšené náklady pre poskytovateľov univerzálnej služby,“ uviedol J. Macejko.

Zákon liberalizuje telekomunikačné prostredie na Slovensku s výnimkou dočasného udržania monopolu pre hlasovú službu Slovenských telekomunikácií do konca roka 2002. Obmedzenia na komunikačnom trhu tak budú v roku 2003 odstránené.

Zákon vychádza zo záujmu štátu v oblasti telekomunikácií a je v súlade so schválenou Telekomunikačnou politikou SR, s právami a povinnosťami SR vyplývajúcimi z Asociačnej dohody medzi SR a EU, odporučeniami Bielej knihy o aproximácii legislatívy a so súčasnými poznatkami, skúsenosťami a vypracovanými štúdiami zahraničných konzultačných firiem. Návrh zákona má významný vplyv aj pre pripravovanú privatizáciu Slovenských telekomunikácií. Bol preto vypracovaný v spolupráci s finančným a právnym poradcom pre privatizáciu telekomunikácií, spoločnosťou White & Case.


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

19. 4. 2024

USD 1,065 0,003
CZK 25,267 0,013
GBP 0,856 0,000
HUF 395,300 1,370
CAD 1,467 0,002

SPOLUPRÁCA
SSDS

SAF

ReFIS