ČLÁNOK
Zmeny zákonov znížia v tomto roku príjmy rozpočtu z DPH o 8,1 mld.Sk
19. augusta 2003

Zmeny v legislatíve nepriamych daní spôsobia v tohtoročnom štátnom rozpočte (ŠR) výpadok 8,1 mld. Sk a v budúcoročnom až 19,2 mld. Sk. Zmena systému pri uplatňovaní dane z pridanej hodnoty (DPH) na vstupe spôsobí v tomto roku podľa rezortu financií výpadok rozpočtových príjmov v objeme 12,1 mld. Sk, zmena spôsobu vrátenia nadmerných odpočtov tejto dane by však mala priniesť 4 mld. Sk navyše.

V roku 2004 by zmena spôsobu výberu nepriamych daní po vstupe do Európskej únie (EÚ) mala znížiť daňové príjmy ŠR o 17,7 mld. Sk, možnosť odpočítať daň viažucu sa na majetok pre novoregistrovaných platiteľov DPH o 2,5 mld. Sk, zmeny vrátenia nadmerného odpočtu DPH by však mali rozpočet obohatiť o 1 mld. Sk. Vyplýva to zo správy Ministerstva financií SR (MF) o dopadoch legislatívnych zmien v nepriamych daniach na príjmy ŠR v rokoch 2003 a 2004.

Od januára tohto roku si platitelia DPH mohli uplatniť nárok na odpočet DPH na vstupe za všetky nezaplatené, a teda aj neuplatnené sumy dane na vstupe za rok 2002. Prejavilo sa to znížením daňovej povinnosti a v zvýšených nadmerných odpočtoch platiteľov DPH v daňových priznaniach podaných za prvý kvartál 2003. Vplyvom tejto legislatívnej zmeny sa podľa MF nadmerné odpočty u mesačných platiteľov zvýšili o 9,1 mld. Sk a daňová povinnosť sa znížila o 1,5 mld. Sk. U štvrťročných platiteľov, ktorých počet sa medziročne výrazne zvýšil, odhaduje MF výpadok na 500 mil. Sk a medziročný nárast nadmerných odpočtov na 1 mld. Sk. „Celkový efekt tohto ustanovenia je odhadovaný na 12,1 mld. Sk, “ uvádza sa v správe MF.

Štvormiliardový pozitívny vplyv na ŠR spôsobený zmenou vrátenia nadmerných odpočtov by mal vzniknúť tak, že štát za mesiace máj až október nevráti platiteľom DPH na základe poslednej novely zákona o DPH približne 6 mld. Sk a MF odhaduje, že platitelia dane si z budúcej daňovej povinnosti odpočítajú asi tretinu sumy. Keďže existuje podmienka odkladu vyplatenia nadmerných odpočtov o šesť mesiacov, štát vráti sumy nadmerných odpočtov iba január až apríl tohto roka. V tomto roku sa zmení aj legislatíva pre exportérov využívajúcich zošľachťovací styk a zmenilo sa aj platenie DPH pri preddavkoch.

V budúcom roku najviac poznačí príjmy ŠR z nepriamych daní najmä zmena vyberania DPH a spotrebných daní po vstupe do EÚ, dovoz tovarov a služieb zo štátov únie sa totiž už nebude zdaňovať DPH ani spotrebnou daňou pri prechode hraníc. U DPH by sa tak mali príjmy ŠR znížiť o 15,4 mld. Sk a u spotrebných daní o 2,3 mld. Sk. Výpadok na príjmovej stránke rozpočtu spôsobia aj šesťmesačné nadmerné odpočty, ktoré platia už od tohto roka, a to v objeme 4 mld. Sk. Zjednotenie spôsobu vrátenia nadmerných odpočtov by však malo pre štátnu kasu priniesť 5 mld. Sk navyše, a vykompenzovať tak výpadky vyplývajúce zo zmien v nadmerných odpočtoch.

Od mája 2003 si osoby, ktoré sa stanú platiteľmi DPH, budú môcť odpočítať daň viažucu sa k cene majetku, ktorý nadobudli pred dňom, kedy sa stali platiteľom tejto dane. Platiteľ potom nebude môcť podľa MF odpočítať DPH z majetku, ktorý nepoužíva na podnikateľské účely. Zároveň sa novým zákonom o DPH zníži po vstupe Slovenska do EÚ hranica povinnosti registrácie platiteľov DPH z 3 mil. Sk na 1,5 mil. Sk.


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

20. 1. 2021

USD 1,210 0,003
CZK 26,125 0,036
GBP 0,886 0,005
HUF 357,380 1,140
CAD 1,538 0,006

SPOLUPRÁCA
SSDS

SAF

ReFIS