ČLÁNOK
Zmeny vo výpočte slovenského indexu SAX
3. februára 2003

V súlade s pravidlami konštrukcie burzových indexov SAX a SDX sa k 1.2.2003 upravujú bázy oboch indexov. Z bázy indexu SAX sa vyraďujú akcie spoločností Ozeta Trenčín a bývalej Slovenskej poisťovne. Navyše bude s platnosťou od 1. februára limitované zastúpenie jednotlivých titulov v báze SAX hranicou 30%. Z bázy SDX sa k uvedenému dátumu vyraďuje štátny dlhopis série 161 a zaraďujú sa dlhopisy B.O.F. 04 a VÚB dlhopisy VII. Informovala o tom Oľga Dlugopolská

Kvôli zníženiu počtu kótovaných spoločností na akciovom trhu v dôsledku vyhlásenia konkurzu na spoločnosť Ozeta Trenčín a privatizáciu Slovenskej poisťovne bolo pri poslednej revízii bázy indexu SAX nevyhnutné pristúpiť nielen k vyradeniu týchto dvoch spoločností z bázy, ale aj k obmedzeniu zastúpenia jednotlivých titulov v nej. Od 1. februára bude preto obmedzená váha jednej bázickej zložky indexu na 30%. K 1. februáru sa to bude týkať len spoločnosti Slovnaft.

Nakoľko od predchádzajúcej revízie bázy indexu burza prijala k obchodovaniu na kótovanom hlavnom trhu tretiu emisiu akcií Slovnaftu, bolo treba rekonštrukciu bázy vykonať v troch krokoch – najskôr bol navýšený podiel Slovnaftu a vylúčené akcie Ozety a Slovenskej poisťovne a následne obmedzené váhy titulov v poradí, v akom prekročili 30%-nú váhu v báze. V konečnom dôsledku sa v súlade s pravidlami indexu opravné faktory nastavili na rovnakú hodnotu 0,6394. Nakoľko kurzy jednotlivých titulov sa v priebehu roka menia, môže nastať samozrejme situácia, keď váha niektorého z titulov v období medzi dvoma revíziami 30%-nú váhu prekročí.


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

28. 5. 2024

USD 1,088 0,004
CZK 24,655 0,078
GBP 0,851 0,000
HUF 382,780 1,920
CAD 1,482 0,001

SPOLUPRÁCA
SSDS

SAF

ReFIS