ČLÁNOK
Zmeny v sektore poistenia majetkových rizík a dopravy
26. septembra 2001

Vláda poskytne leteckým spoločnostiam, ktoré sú v USA postihnuté krízou 15 mld. USD a súčasne administratíva prezidenta a Kongres začali pracovať nad plánom pomoci poisťovacím spoločnostiam, ktoré utrpeli v dôsledku teroristických útokov 11. septembra tohto roku. Ministerstvo financií USA a zákonodarcovia začali pracovať nad projektom zákona, ktorý umožní federálnej vláde vystupovať v úlohe posledného poisťovateľa pre spoločnosti všetkých sektorov ekonomiky, ktoré by mohli mať v budúcnosti straty v dôsledku možných teroristických aktov.

Koncom minulého týždňa sa prezident George W. Bush stretol s predstaviteľmi poisťovacích spoločností. Tie trvajú na tom, aby vláda podporila špeciálny program podpory poisťovacieho sektora. Tento program vychádza z toho, že štát dostane status špeciálneho stáleho underwritera (upisovateľa) poistiek, ktorých zaplatenie by mohli pokryť desiatky miliárd strát, ktoré utrpeli firmy kvôli teroristickým útokom. Alternatívou tohto prístupu by bolo podľa tvrdení poisťovateľov to, že neuhradia všetky straty, ktoré vznikli. Znamenalo by to, že firmy v niektorých sektoroch ekonomiky prestanú fungovať a krízu. Pomoc štátu môže odstrániť nestabilitu na finančnom trhu. Niektorí experti predpokladajú, že kvôli výplate škôd poisťovne začnú predávať zo svojich portfólií akcie a obligácie. Predstavitelia American International Group tvrdia, že svetové poisťovacie spoločnosti budú musieť vyplatiť 40 mld. USD. Ešte začiatkom minulého týždňa predstavitelia poisťovní hovorili o 30 mld. USD. Objem vyplateného poistného dosiahne najväčší objem za celú históriu poisťovacieho sektora. Zatiaľ poisťovne tvrdia, že sú schopné vyplatiť náhradu škôd, pretože ich kapitálové rezervy, ktorý sa týkajú poistenia majetku dosahujú 300 mld. USD. Avšak podľa údajov spoločnosti Insurance Service Office komerčné poisťovne majú kvôli poisteniu majetku rezervy 217 mld. USD. Ostatných 83 mld. USD pripadá na spoločnosti, ktoré poisťujú obytné domy a automobily. Na komerčné poisťovne by mala pripadať väčšina poistných výplat.

Podstatné zmeny môže zaznamenať aj zaisťovanie (poistenie poisťovní). Zaisťovne dali už verejnosti na známosť, že sa nebudú podieľať na zaistení poisťovní pre prípad teroristických útokov. Pri uzatváraní zaisťovacích poolov zaisťovne menia podmienky uzatvorených zmlúv.

Jednou z najpravdepodobnejších verzií riešenia problémov poisťovacieho trhu v USA je model, ktorý už takmer 10 rokov funguje vo Veľkej Británii. Poisťovacie spoločnosti vytvárajú pool a spoliehajú sa na štát ako na poisťovateľa, ktorý vstupuje do systému keď pool už nemá peniaze.

Teroristické útoky sa odrazili na výškecpoistného, ktoré musia platiť námorní prepravcovia. Kvôli rizikám vojenského konfliktu sa ich náklady na poistné sa takmer zdvojnásobili a preto rastú aj náklady na dopravu. Podmienky a výška poistného sa v prípade rôznych poisťovní odlišuje, avšak prirážka kvôli riziku vojny sa v priemere zdvojnásobila. Najväčší zaisťovací system vo svete Lloyd´s of London pred niekoľkými dňami zaradila medzi rizikové regióny oblasť Červeného mora, Jemen, Pakistan, Omán, Sýria, Alžírsko a Egypt. Poisťovacie spoločnosti považujú tieto regióny za oblasť možného vojenského útoku USA. Poistné pre veľké tankery s výtlakom viac ako 100 000 ton sa zvýšilo z 0,5% na 1% hodnoty prevážaného tovaru. Ide o nárast z 450 000 USD na 900 000 USD. Prevoz jednej tony ropy sa predraží o 2,5 centa. Revízia poistných taríf platí od 20. septembra, ale reálne začnú fungovať o niekoľko týždňov, pretože väčšina poisťovní musí upozorniť klientov o zmene poistného týždeň dopredu.


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

19. 7. 2024

USD 1,089 0,004
CZK 25,261 0,003
GBP 0,843 0,001
HUF 390,900 1,170
CAD 1,494 0,002

SPOLUPRÁCA
SSDS

SAF

ReFIS