ČLÁNOK
Zmeny v envirofonde sú kľúčom k zachovaniu vysoko energeticky náročného priemyslu na Slovensku
20. januára 2023

Zmeny v Environmentálnom fonde sú kľúčom k zachovaniu vysoko energeticky náročného priemyslu na Slovensku. Konštatuje to Asociácia priemyselných zväzov a dopravy. Tá preto apeluje na prijatie novely zákona o obchodovaní s emisnými kvótami od poslanca Jaroslava Karahutu (Sme rodina). Návrh prináša spravodlivejšie prerozdelenie výnosov z dražieb kvót, zvyšuje príjmy envirofondu z predaja emisných povoleniek z 30 % na 70 % a zároveň navyšuje podiel určený na kompenzácie energeticky náročným podnikom z 25 % na 35 %.

Európska únia vytvorila systém emisných povoleniek ako poplatkov navyše nad cenu elektrickej energie, ktoré sa zbierajú v členskom štáte Európskej únie v tzv. Environmentálnom fonde a majú byt využité na zelené ciele a kompenzáciu vysoko energeticky náročnej výroby. Jednotlivé štáty si pritom sami určujú výšku kompenzácií. „Ak v roku 2021 bola vo Francúzsku vyplatená kompenzácia za rok 2020 vo výške 37,4 % z predaja emisných povoleniek a u nás to bolo 4,5 %, nemôžeme hovoriť o rovnakých podmienkach na podnikanie,“ konštatuje asociácia.

Vysoko energeticky náročné výroby sa tak podľa nej stávajú neudržateľné, co bol aj prípad Slovalca ci OFZ. Pri súčasných cenách energií sú totiž tieto spoločnosti najohrozenejšie, pretože majú náklady na elektrinu mnohonásobne vyššie než iní výrobcovia. Elektrická energia predstavuje 40 % až 60 % ich výrobných nákladov. Pokiaľ bežnému priemyselnému podniku stúpnu náklady o milión, vysoko energeticky náročnému priemyslu stúpnu o miliardu. Pre tieto podniky je to obrovská záťaž, ktorá môže viest až k úplnému utlmeniu a zavretiu výroby.

„Aby sme tomuto predišli, vysoko energeticky náročné podniky si musia nakupovať elektrickú energiu v čase, kedy má priaznivé ceny. Aby toho boli schopné, potrebujú predvídateľný systém platieb do a príspevkov z Environmentálneho fondu. Ten nám na Slovensku chýba,“ upozorňuje asociácia. Príjmy envirofondu každoročne rastú, kým v roku 2016 boli 65 mil. eur, v roku 2020 narástli na 400 mil. eur. Výška kompenzácií sa však znížila z 10 mil. eur v roku 2016, na 4 mil. eur v roku 2020. Únia pritom umožňuje vybraným firmám kompenzovať nepriame náklady na CO2 až do výšky 25 % príjmov z aukcií emisných kvót.

Asociácia priemyselných zväzov a dopravy reprezentuje viac ako 70 % domáceho výrobného priemyslu, 1 500 firiem a 180 000 zamestnancov. Jej členmi sú Zväz automobilového priemyslu SR, Zväz strojárskeho priemyslu SR, Zväz elektrotechnického priemyslu SR, Zväz hutníctva, ťažobného priemyslu a geológie SR, Slovenská elektromechanická asociácia, Zväz stavebných podnikateľov Slovenska, Slovenský živnostenský zväz, Zväz logistiky a zasielateľstva SR, Asociácia železničných dopravcov Slovenska – AROS, Zväz autobusovej dopravy, Únia váharov SR a Slovenská bioplynová asociácia.


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

6. 12. 2023

USD 1,078 0,004
CZK 24,335 0,034
GBP 0,856 0,001
HUF 380,570 1,270
CAD 1,462 0,008

SPOLUPRÁCA
SSDS

SAF

ReFIS