ČLÁNOK
Zmenia sa poplatky ÚFT za schvaľovanie prospektu cenného papiera
19. júna 2003

Od augusta by sa mali zmeniť poplatky Úradu pre finančný trh (ÚFT) za schvaľovanie prospektu cenných papierov (CP). V súčasnosti platné poplatky za schválenie prospektu CP sú totiž podľa rezortu financií silne demotivačné a znižujú konkurencieschopnosť dlhového financovania spoločností prostredníctvom vydávania nových dlhopisov voči iným formám financovania ako sú napr. úvery. Zmena poplatkov ÚFT má zastaviť najmä úbytok nových podnikových a komunálnych dlhopisov na kapitálovom trhu.

Ako sa uvádza v návrhu vyhlášky Ministerstva financií SR (MF) o výške poplatkov za úkony ÚFT, ktorý je v medzirezortnom pripomienkovom konaní, za schválenie prospektu emisie CP s objemom do 1 mil. Sk by mali emitenti dozornému úradu zaplatiť 10 tis. Sk. Za emisiu CP s objemom do 100 mil. Sk by schvaľovací poplatok mal byť od augusta 30 tis. Sk, pri emisii do 300 mil. Sk zaplatí emitent 50 tis. Sk a za schválenie prospektu u emisie v hodnote do 600 mil. Sk by to malo byť 120 tis. Sk. Za emisiu s objemom do 900 mil. Sk by si ÚFT mal od augusta účtovať poplatok 240 tis. Sk a za emisiu CP s objemom nad 900 mil. Sk sumu 360 tis. Sk.

Neriešenie súčasnej situácie na kapitálovom trhu môže podľa MF vyústiť do úplnej absencie podnikových a komunálnych obligácií na trhu. Zrejme by to spôsobilo aj výrazný odliv voľných finančných zdrojov do zahraničných aktív prostredníctvom voľne dostupných investičných nástrojov pre nedostatočný objem a škálu vhodných investičných nástrojov na domácom trhu. Domáce investičné nástroje pritom budú potrebné aj pre dôchodkové fondy po spustení reformy dôchodkového zabezpečenia s prechodom na tzv. kapitalizačný pilier.


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

29. 9. 2020

USD 1,170 0,003
CZK 27,148 0,015
GBP 0,910 0,005
HUF 365,700 1,580
CAD 1,566 0,003

SPOLUPRÁCA
SSDS

SAF

ReFIS