ČLÁNOK
Zmení sa prístup k príprave štátneho rozpočtu
22. januára 2001

Porada ekonomických ministrov (PEM) prerokovala návrh prístupov na vypracovanie návrhu štátneho rozpočtu (ŠR) na rok 2002. Podľa schváleného materiálu by vláda o prvom návrhu štátneho rozpočtu z dielne ministerstva financií mala rokovať už do konca prvého polroka pred rokom, na ktorý sa rozpočet pripravuje. Zásadným obratom v navrhovanom materiáli je to, že zásadná diskusia o návrhu štátneho rozpočtu sa uskutoční už pri rokovaní o východiskách štátneho rozpočtu a jej výsledkom by mali byť limity výdavkov vyplývajúci z priorít ŠR. Uviedol to podpredseda vlády pre ekonomiku Ivan Mikloš.

Návrh predpokladá posun k funkčnému členeniu jednotlivých výdavkov, čím by sa malo zamedziť ich doterajšiemu rezortnému členeniu. Posun by mal nastať aj smerom k programovému rozpočtovaniu a k strednodobému financovaniu.

Ekonomickí ministri prerokovali aj správu o poskytnutej štátnej pomoci v SR za rok 1998. Poskytnutá štátna pomoc v tomto roku dosiahla výšku 6,8 mld. Sk, čo predstavuje necelé jedno percento hrubého domáceho produktu. PEM schválila aj návrh na prijatie štvrtého dodatku Článkov dohody Medzinárodného menového fondu. Dohody MMF zvyšujú rezervy medzinárodných finančných inštitúcií o 20 mld. XDR (špeciálnych práv čerpania), z čoho na SR pripadá 75 mil. XDR, ktoré by mali doplniť naše rezervné aktíva a zvýšiť devízové rezervy Národnej banky Slovenska.

Na ďalšie pripomienkové konanie PEM vrátila návrh koncepcie vodohospodárskej politiky SR do roku 2005 a národný plán regionálneho rozvoja SR.


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

23. 2. 2024

USD 1,083 0,001
CZK 25,354 0,045
GBP 0,853 0,003
HUF 388,470 1,590
CAD 1,459 0,003

SPOLUPRÁCA
SSDS

SAF

ReFIS