ČLÁNOK
Zmena v zákone o dani z príjmov od roku 2002
3. mája 2001

Ministerstvo financií (MF) SR plánuje zmeny v zákone o dani z príjmov pre tých, ktorí ju platia zo závislej činnosti, teda fyzické osoby a aj z podnikateľskej činnosti, teda právnické osoby. Uviedla to ministerka financií Brigita Schmögnerová na konferencii týždenníka TREND.

Pre fyzické osoby chce MF od 1. januára 2002 určiť také daňové zaťaženie, ktoré by im umožnilo investovať podnikateľom fyzickým osobám. Malo by to byť 29 % ako v prípade právnických osôb. Fyzická osoba, ktorá sa rozhodne investovať, bude môcť investovať toľko aby zaplatila daň na úrovni 29%. Od 1. januára 2003 sa navrhujú zmeny pre právnické osoby. „Zníženie daňového základu neviedlo k rozšíreniu daňového základu a neviedlo to k zvýšeniu príjmov štátneho rozpočtu. Nechceme aby sa v tomto pokračovalo v tomto smere a daňová politika nevyužívala na to, čo nechceme,“ uviedla ministerka.

MF navrhuje aby sa dane znížili pre tie právnické osoby, ktoré sa v zvýšenej miere rozhodli investovať. Tým by sa mala ekonomicky podporiť obnova technických zariadení a strojov. MF plánuje zaviesť nový ekonomický stimul, ktorým by mal byť investičný úver. „Určité percento investícií si bude môcť právnická osoba odpočítať od daňového základu,“ uviedla ministerka. Okrem toho MF v súčasnosti pripravuje novelu zákona o cenných papieroch. Snaží sa ňou dostať na štandardnú úroveň, ktorá je vo vyspelých krajinách. Zákon sprísni pravidlá pre obchodníkov s cennými papiermi. Mal by vytvoriť poisťovaciu schému pre obchodníkov s cennými papiermi. Pôjde o takzvaný garančný fond, do ktorého sa bude platiť istý objem finančných prostriedkov z objemu obchodov s cennými papiermi.


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

26. 7. 2021

USD 1,179 0,002
CZK 25,629 0,021
GBP 0,855 0,001
HUF 361,650 2,520
CAD 1,480 0,002

SPOLUPRÁCA
SSDS

SAF

ReFIS