ČLÁNOK
Zmena názvu IF VÚB Kupón, a.s.
21. júla 1997

Podľa rozhodnutia VZ môže dôjsť k zmene stanov len za prítomnosti akcionárov, ktorých menovitá hodnota akcií predstavuje minimálne 40% základného imania spoločnosti. Náhradné valné zhromaždenie je spôsobilé uznášať sa aj vtady, keď nie je splnená táto podmienka.Valné zhromaždenie sa konalo na podnet minoritného akcionára Penta Brokers. Z prítomných akcionárov vlastniacich 48 % akcií hlasovalo za zmenu obchodného sídla, názvu a stanov 99,32 %. Predsedom dozornej rady sa stal Juraj Hergo, ktorý je predsedom predstavenstva Penta Brokers. Na predchádzajúcom mimoriadnom valnom zhromaždení fondu, ktoré sa konalo 8. júla, malo prísť k jeho rozdeleniu na dva, pričom aktíva sa mali deliť v pomere 50:50. Na žiadosť Jaroslava Haščáka zo spoločnosti Penta Brokers, ktorý vo svojom krátkom vystúpení poukázal na právne nedostatky v návrhu o rozdelení VÚB Kupónu, bolo rozdelenie tohto fondu odložené. Výška čistého obchodného imania pripadajúca na jednu akciu investičného fondu VÚB Kupón k 30. júnu 1997 dosiahla podľa informácií z Burzy cenných papierov v Bratislave 1 102 Sk.


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

22. 9. 2023

USD 1,065 0,001
CZK 24,360 0,077
GBP 0,868 0,001
HUF 386,700 1,080
CAD 1,430 0,007

SPOLUPRÁCA
SSDS

SAF

ReFIS