ČLÁNOK


,

Zlúcenie Slovanetu a ViaPVT je potvrdené zápisom do obchodného registra
16. mája 2003

Tridsiateho apríla zápisom do obchodného registra nadobudlo úcinnost zlúcenie spolocností Slovanet, a.s., Trencín a ViaPVT, a.s., Bratislava do nástupníckej spolocnosti ViaPVT, a.s., ktorá zároven zmenila svoje obchodné meno na Slovanet, a.s.. Fúziou vznikol najväcší nezávislý poskytovatel internetových a komunikacných služieb na Slovensku.*

Zlúcenie spolocností Slovanet a ViaPVT, tvoriacich slovenskú cast holandského SlovaNet Holding, B.V., prebehlo na základe rozhodnutia ich spolocného akcionára zo dna 18.12.2002 a Zmluvy o zlúcení oboch spolocností schválenej toho istého dna. Pôvodná spolocnost Slovanet, a.s., Trencín bola rozhodnutím akcionára ku dnu 31.12.2002 zrušená bez likvidácie a zlúcená so spolocnostou ViaPVT, a.s. Zároven so zlúcením bola ViaPVT, a.s. premenovaná na Slovanet, a.s. Výsledná spolocnost má teda znaky oboch pôvodných – meno „pôvodného“ Slovanetu a všetky ostatné údaje spolocnosti ViaPVT.

„Právna úcinnost zlúcenia nastala 30.4. 2003 dnom zápisu do obchodného registra. Pôvodná spolocnost Slovanet, a.s., Trencín zanikla bez likvidácie a jej imanie prešlo na jej právneho nástupcu – „novú“ spolocnost Slovanet, a.s. so sídlom v Bratislave. Slovanet, a.s., Bratislava zároven preberá všetky záväzky a pohladávky zlúcených firiem,“ vysvetluje Peter Koždon, generálny riaditel spolocnosti.

Zápis do obchodného registra znamená definitívne ukoncenie zlúcenia, ktoré upevnilo pozíciu a stabilitu Slovanetu na trhu komunikacných služieb. Snahou spolocnosti do budúcnosti je dalšie zvyšovanie kvality služieb a pokracovanie v úspešnej spolupráci s obchodnými partnermi. Spolocnost sa plánuje etablovat na poli vysokorýchlostného prístupu na internet ADSL a hlasovej komunikácie. Súcasne má záujem pokracovat v projektoch v oblasti dátovej bezpecnosti, cím pokryje celé spektrum telekomunikacných služieb.


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

21. 1. 2021

USD 1,216 0,006
CZK 26,094 0,031
GBP 0,886 0,001
HUF 357,380 0,000
CAD 1,535 0,003

SPOLUPRÁCA
SSDS

SAF

ReFIS