ČLÁNOK
Životné poisťovne chcú úplne zrovnoprávnenie s DDS
3. septembra 2004

Zástupcovia životných poisťovní dúfajú, že sa im pri schvaľovaní príslušných zákonov v parlamente podarí úplne zrovnoprávniť sporenie v doplnkovej dôchodkovej spoločnosti so životným poistením.

Vláda síce rozšírila daňové zvýhodnenie dosiaľ platné len na príspevky doplnkového sporenia už aj na platby na životné poistenie, klient však môže usporené peniaze čerpať až po 60-ke, zatiaľ čo v prvom prípade mu stačí 55 rokov.

Ďalšou výhodou systému doplnkového dôchodkového sporenia (DDS), ktorú by chceli pre seba získať aj životné poisťovne, je možnosť odpočítania zaplatených príspevkov nielen na strane klienta, ale aj zamestnávateľa. „Zamestnávateľ si môže odpočítať do 3 % z hrubej mzdy tých zamestnancov, ktorí požívajú výhody DDS, čo v rámci komerčného poisťovníctva nie je možné. Myslíme si, že by to malo byť rovnaké,“ argumentuje tajomník Slovenskej asociácie poisťovní (SAP) Vladimír Rančík.

Samotný klient dôchodkovej spoločnosti alebo poisťovne si bude môcť od nového roka odrátať od základu dane príspevky v maximálnej výške 12 000 Sk ročne, to je však súhrnná čiastka. Znamená to, že ak niekto sporí aj v dôchodkovej spoločnosti aj v poisťovni či banke, odpočítateľná položka sa mu nenásobí, ale v úhrne sa musí zmestiť do spomínaných 12 000 korún, upozorňuje Rančík.

Rovnako sa podľa neho bude SAP snažiť o to, aby klient mohol mimo dlhoročného čerpania dôchodku v pravidelných splátkach dostať ihneď časť aj v hotovosti podobne, ako sa to navrhuje u DDS. Tam bude mať sporiteľ s doživotným doplnkovým dôchodkom možnosť vybrať si na začiatku jeho vyplácania 50 % z našetrených peňazí. V prípade dočasnej výplaty penzie na určité časové obdobie sa táto možnosť bude vzťahovať na štvrtinu odložených prostriedkov. „O niečo podobné sa budeme snažiť aj my, aby si klient mohol časť peňazí ešte užiť v zdraví,“ zdôvodnil Rančík.

Prezident SAP Marek Jankovič si myslí, že rozšírenie daňových výhod pomôže predaju životných poistiek, ktorý v posledných dvoch rokoch klesal. „Táto daňová motivácia pomôže, aby sa opätovne naštartoval trend zvýšenia predaja. Potvrdzujú to skúsenosti z okolitých krajín,“ doplnil. Podobne očakávajú poisťovne oživenie trhu aj v nadväznosti na spustenie informačnej kampane ku kapitalizačnému dôchodkovému pilieru v novembri tohto roka. „Občania si viac uvedomia potrebu zabezpečenia sa na dôchodok a s tým súvisiacu potrebu životného poistenia,“ uzavrel viceprezident SAP Roman Holček.


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

27. 11. 2020

USD 1,192 0,002
CZK 26,213 0,075
GBP 0,894 0,003
HUF 362,320 1,140
CAD 1,550 0,003

SPOLUPRÁCA
SSDS

SAF

ReFIS