ČLÁNOK
Živnostníci tvrdia, že vláda nevenuje pozornosť malému a strednému podnikaniu
30. apríla 2001

Slovenský živnostenský zväz (SŽZ) je presvedčený, že vláda nevenuje rozvoju malého a stredného podnikania dostatočnú pozornosť. Zhodli sa na tom účastníci 10. Snemu SŽZ, ktorý sa v piatok konal v Bratislave. „Stále poukazujeme na potrebu vyrovnania sadzby dane z príjmov právnických a fyzických osôb. Vláda znížila sadzbu dane pre právnické osoby na 29 %, no zároveň zablokovala niektoré odpočítateľné položky zo základu dane. To sa vzťahuje aj na fyzické osoby a má tvrdé dopady na ich existenciu,“ informoval prezident SŽZ Anton Buben.

Premiér Mikuláš Dzurinda avizoval vo svojom prejave ďalšie zníženie daňového zaťaženia právnických a fyzických osôb. Ako príklad uviedol zámer vracať daň z pridanej hodnoty fyzickým osobám bez trvalého pobytu na území SR, čo by malo viesť k zvýšeniu spotreby. „Vo výrobe chceme znížiť priame zdaňovanie, a tak uľahčiť podmienky pre všetky subjekty podnikajúce v ekonomike,“ povedal predseda vlády.

Existujúce vysoké odvodové zaťaženie pre zamestnávateľov má podľa SŽZ nepriaznivý dopad najmä na fyzické osoby – živnostníkov. Tí kritizujú fakt, že štát odvádza za svojich zamestnancov menej ako podnikatelia a pritom zo zvýhodneného základu.

SŽZ je považovaná za najväčšiu organizáciu živnostníkov, malých a stredných podnikateľov v SR. Živnostníci majú na slovenskom hrubom domácom produkte 51 percentný podiel, na tvorbe zamestnanosti im patri 62 % a na exporte SR sa podieľajú 45 %.


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

22. 1. 2021

USD 1,216 0,000
CZK 26,152 0,058
GBP 0,890 0,004
HUF 357,610 0,230
CAD 1,546 0,011

SPOLUPRÁCA
SSDS

SAF

ReFIS