ČLÁNOK
Zisky rástli v chémii, strojárstve i spracovateľskom priemysle
19. marca 2002

Odvetvie chemického a farmaceutického priemyslu na Slovensku dosiahlo v minulom roku hrubý zisk v objeme 9,308 mld. Sk, čo predstavuje medziročný nárast o 54,6 %. Agentúru SITA o tom informovala riaditeľka komunikačného odboru Ministerstva hospodárstva SR (MH) Dagmar Hlavatá.

Tržby chemického a farmaceutického priemyslu boli vlani 155,548 mld. Sk, čo v porovnaní s rokom 2000 znamená nárast o 8,1 %. Celkové náklady v rezorte vzrástli medziročne o 8,9 % a k ultimu decembra predstavovali 167,909 mld. Sk. Chemické a farmaceutické podniky vytvorili minulý rok pridanú hodnotu 31,316 mld. Sk, čo je o 5,8 % viac ako v predchádzajúcom roku.

Objem vývozu chemického a farmaceutického priemyslu vzrástol medziročne o 5,7 % na 105,5 mld. Sk. Rezort chémie zaznamenal v roku 2001 takmer štvrtinový medziročný nárast investícií. Obstarané investície dosiahli 8,102 mld. Sk. O viac ako 13 % medziročne vzrástla hodnota hmotného a nehmotného investičného majetku, keď s objemom 137,548 mld. Sk dosiahla najvyššiu úroveň od roku 1996. Vlastné imanie spoločností aktívnych v chemickom a vo farmaceutickom priemysle bolo na konci decembra 75,7 mld. Sk, čo je o 8,4 % viac ako v roku 2000. Podniky chémie dosiahli v roku 2001 rentabilitu vlastného imania 12,3 %, čo predstavuje výrazný nárast v porovnaní s 8,6 % v roku 2000. Rentabilita nákladov bola na úrovni 5,5 %.

Výška bankových úverov a výpomocí podnikov klesla o viac ako 20 % na 26,748 mld. Sk. Odvetvie taktiež zaznamenalo pokles záväzkov po lehote splatnosti o 3,4 % na 3,993 mld. Sk. Pohľadávky po lehote splatnosti sa znížili o 2,6 % na úroveň 8,364 mld. Sk. Počet zamestnancov v chemickom a vo farmaceutickom priemysle mierne klesol oproti predchádzajúcemu roku na 37 045 pracovníkov. Naopak, rastúcu tendenciu zaznamenáva ich priemerná mzda, ktorá ku koncu vlaňajška bola 16 795 Sk, čo znamená nárast o 9,9 %.

Odvetvie strojárskeho priemyslu na Slovensku ukončilo minulý rok s hrubým ziskom 8,905 mld. Sk, čím svoju bilanciu medziročne zlepšilo takmer o 5,1 mld. Sk. Agentúru SITA o tom informovala riaditeľka komunikačného odboru Ministerstva hospodárstva SR (MH) Dagmar Hlavatá.

Tržby strojárskeho priemyslu bez dane z pridanej hodnoty a spotrebných daní dosiahli vlani 201,846 mld. Sk, čo v porovnaní s rokom 2000 znamená nárast o 12 %. Celkové náklady v rezorte vzrástli o 9,5 % a k ultimu roka predstavovali 216,796 mld. Sk. Strojárske podniky vlani vytvorili pridanú hodnotu 43,848 mld. Sk, čo je takmer o 15 % viac ako v predchádzajúcom roku. Vývoz podnikov sa zvýšil o 6,6 % na 204,7 mld. Sk, čo znamenalo najväčší objem exportu v rámci spracovateľského priemyslu. Celkový vývoz podnikov spracovateľského priemyslu dosiahol totiž 558,2 mld. Sk.

Rezort strojárstva zaznamenal v minulom roku takmer dvojnásobný medziročný nárast investícií, keď obstarané investície dosiahli 24,678 mld. Sk. Takmer o 9 % vzrástla hodnota hmotného a nehmotného investičného majetku, keď sa s objemom 84,345 mld. Sk dostala približne na úroveň roku 1999.

Vlastné imanie spoločností aktívnych v strojárskom priemysle bolo na konci decembra 47,719 mld. Sk, čo je zhruba o 6 % viac ako v roku 2000. Rentabilita vlastného imania predstavovala 18,7 %, predchádzajúci rok to bolo 8,5 %. Strojárske podniky evidovali vlani bankové úvery v objeme 29,908 mld. Sk, čo predstavuje zvýšenie oproti roku 2000 o vyše 2 mld. Sk. Odvetvie tiež zaznamenalo nárast záväzkov po lehote splatnosti takmer o 4 mld. Sk na 17,522 mld. Sk.

Počet zamestnancov v strojárskom priemysle mierne klesol na 100 786 pracovníkov, pričom ich priemerná mzda vzrástla o 10,9 % na 14 253 Sk.

Odvetvia spracovateľského priemyslu (SP) dosiahli vlani hrubý zisk 36,123 mld. Sk, čo predstavuje viac ako dvojnásobný medziročný nárast. Najväčšie tempo rastu zaznamenalo odvetvie hutníckeho priemyslu, kde sa zisk pred zdanením zvýšil viac ako štvornásobne na úroveň 8,198 mld. Sk. Najvyšší zisk 9,308 mld. Sk zaznamenal chemický a farmaceutický priemysel s medziročným tempom rastu o 54,6 %. Vyplýva to z údajov, ktoré agentúre SITA poskytla riaditeľka komunikačného odboru Ministerstva hospodárstva SR (MH) Dagmar Hlavatá.

Tržby bez dane z pridanej hodnoty a spotrebných daní podnikov SP sa medziročne zvýšili o 13 % na 606,9 mld. Sk. Najvyššie tržby vo výške 201,846 mld. Sk s medziročným nárastom o 12 % zaznamenal strojársky priemysel. Až 22-percentné tempo rastu tržieb evidoval elektrotechnický priemysel, kde tržby dosiahli 57,818 mld. Sk.

Celkové náklady podnikov SP dosiahli k ultimu decembra minulého roka 654,607 mld. Sk a medziročne tak vzrástli o 10 %. Pridaná hodnota sa v porovnaní s rokom 2000 zvýšila o 15 % na 146,459 mld. Sk.

Objem vývozu SP vzrástol medziročne o 10 % na 558,2 mld. Sk. Najsilnejším exportným odvetvím bol strojársky priemysel, kde export dosiahol 204,7 mld. Sk pri medziročnom náraste o 7 %. Investície v odvetviach spracovateľského priemyslu vzrástli o 45 % na 50,914 mld. Sk, pričom najviac investovali opäť podniky strojárskeho odvetvia. Tam objem obstaraných investícií vzrástol o 85 % na 24,678 mld. Sk. Hodnota hmotného a nehmotného investičného majetku vzrástla medziročne o 10 % na 366,845 mld. Sk.

Vlastné imanie spoločností SP bolo na konci roka 222,189 mld. Sk, čo je o 10 % viac ako v predchádzajúcom roku. Podniky SP dosiahli v roku 2001 rentabilitu vlastného imania na úrovni 16,3 %, čo predstavuje výrazný nárast v porovnaní s 8,7 % v roku 2000, rentabilita nákladov bola 5,5 %. Výška bankových úverov a výpomocí podnikov poklesla takmer o 8 % na 100,418 mld. Sk. Odvetvie zároveň zaznamenalo nárast záväzkov po lehote splatnosti o 7 % na 32,8 mld. Sk. Pohľadávky po lehote splatnosti ostali takmer na nezmenenej úrovni 33,657 mld. Sk.

Počet zamestnancov v odvetviach SP sa v uplynulom roku mierne zvýšil na 316 696 pracovníkov. Ich priemerná mzda vzrástla o 10 % na 13 602 Sk.


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

13. 6. 2024

USD 1,078 0,002
CZK 24,699 0,013
GBP 0,845 0,001
HUF 396,480 1,200
CAD 1,482 0,003

SPOLUPRÁCA
SSDS

SAF

ReFIS