ČLÁNOK
Zisk VÚB za tri štvrťroky takmer 319 mil. Sk
31. októbra 2000

Všeobecná úverová banka, a.s. Bratislava (VÚB), jeden z najväčších slovenských peňažných ústavov, vykázala v období január až september tohto roku zisk prevyšujúci 318,9 mil. Sk. V rovnakom období predchádzajúceho roka banka vykazovala stratu 2,982 mld. Sk. Celkovo hospodársky výsledok predchádzajúcich rokov predstavuje záporných 12,763 mld. Sk. Údaje sú neauditované, nekonsolidované a sú počítané podľa slovenských účtovných štandardov.

Bilančná suma banky ku koncu tretieho štvrťroka predstavovala 175,2 mld. Sk, čo znamená jej medziročné zvýšenie o 13,1 %. V porovnaní s hodnotou zaznamenanou ku koncu roka 1999 sa bilančná suma banky zvýšila zo 152,6 mld. Sk o 14,8 %. Banke sa tak podarilo zvrátiť pokles bilančnej sumy zaznamenaný počas minulého roku.

VÚB po troch štvrťrokoch zaznamenala vklady klientov v objeme 124,6 mld. Sk, záväzky voči bankám dosiahli hodnotu 19,7 mld. Sk. Úvery poskytnuté klientom dosiahli výšku 98,3 mld. Sk, čo znamená ich medziročný pokles o 6,3 mld. Sk. Úvery a vklady v ostatných bankách predstavovali po troch štvrťrokoch tohto roku 33,8 mld. Sk.

Náklady na finančné činnosti banky predstavovali k 30. septembru 17,2 mld. Sk, výnosy z týchto činností však vykázali hodnotu takmer 21,8 mld. Sk. Banka v sledovanom období vykázala prevádzkové náklady na úrovni 2,8 mld. Sk. Tvorba rezerv a opravných položiek dosiahla výšku takmer 24 mld. Sk, ich použitie bolo mierne nižšie, keď predstavovalo 23,5 mld. Sk.

Majoritný podiel VÚB by mal byť budúci rok sprivatizovaný. V rámci reštrukturalizácie bánk sa koncom minulého roka z tejto banky odsunula väčšina klasifikovaných úverov do špecializovaných inštitúcií a ministerstvo financií zároveň zvýšilo základné imanie banky o 8,9 mld. Sk na aktuálnu hodnotu 13,482 mld. Sk, čím VÚB dosiahla kapitálovú primeranosť 9,18 %. Uplynulý rok skončila banka s nekonsolidovanou stratou 9,487 mld. Sk. Bilančná suma banky zaznamenala vlani pokles o 6,2 mld. Sk na 152,6 mld. Sk.


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

29. 9. 2020

USD 1,170 0,003
CZK 27,148 0,015
GBP 0,910 0,005
HUF 365,700 1,580
CAD 1,566 0,003

SPOLUPRÁCA
SSDS

SAF

ReFIS