ČLÁNOK
Zisk v priemysle vzrástol takmer trojnásobne
3. októbra 2001

Spracovateľský priemysel SR ukončil prvý polrok 2001 s hrubým ziskom 28,902 mld. Sk. V porovnaní s rovnakým obdobím uplynulého roka, keď spracovateľský priemysel dosiahol zisk len 10,842 mld. Sk, je to takmer trojnásobný nárast. Na tohtoročnom hrubom zisku sa pritom v najväčšej miere podieľal hutnícky a chemický priemysel, kým vlani to bol strojársky a drevospracujúci priemysel. Vyplýva to z údajov, ktoré agentúre SITA poskytla riaditeľka komunikačného odboru Ministerstva hospodárstva (MH) SR Dagmar Hlavatá.

Tržby slovenského priemyslu dosiahli k ultimu prvého polroka 296,339 mld. Sk, čo predstavuje medziročný nárast o 19,1 %. Najväčší nárast zaznamenal elektrotechnický priemysel, najvyšší objem tržieb však eviduje strojnícky priemysel. Celkové náklady rástli indexom 115,1 a ku koncu sledovaného obdobia dosiahli 319,948 mld. Sk. Pridaná hodnota v priemysle vzrástla medziročne o 29 % a ku koncu polroka predstavovala 78,767 mld. Sk.

Viac ako 20-percentný nárast zaznamenalo MH SR aj pri výške obstaraných investícií, ktoré predstavovali 12,069 mld. Sk. Najväčší objem investícií registrovalo ministerstvo v strojárenskom odvetví. Naopak poklesla hodnota hmotného a nehmotného investičného majetku v priemysle o 2,7 % na tohtoročných 339,252 mld. Sk. Vlastné imanie spoločností v spracovateľskom priemysle predstavovalo 220,662 mld. Sk, čo je o 30 % viac ako vlani. Jeho najvyššiu hodnotu dosiahli podniky chemickom a farmaceutickom priemysle. Rentabilita vlastného imania dosiahla 13,1 %, najvyššia bola v hutníckom priemysle.

Bankové úvery čerpali podniky v objeme 97,829, čo je o 2,6 % menej ako v prvom polroku 2000. Pozitívny trend eviduje MH SR pri vývoji záväzkov po lehote splatnosti, ktoré sa v porovnaní s minulým rokom znížili o 7,7 % a k ultimu polroka predstavovali 28,562 mld. Sk. Pohľadávky po lehote splatnosti predstavovali 33,738 mld. Sk, čo je pokles o 5,3 %. V spracovateľskom priemysle pracovalo v prvom polroku 317,454 tis. zamestnancov, čo je o 1,7 % viac ako vlani.


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

19. 7. 2024

USD 1,089 0,004
CZK 25,261 0,003
GBP 0,843 0,001
HUF 390,900 1,170
CAD 1,494 0,002

SPOLUPRÁCA
SSDS

SAF

ReFIS