ČLÁNOK
Zisk UniBanky sa v minulom roku zvýšil na 225,1 mil. Sk
5. februára 2003

UniBanka, a.s. ukončila minulý rok s predbežným ziskom 225,1 mil. Sk, čo v medziročnom porovnaní predstavovalo zlepšenie hospodárenia o 72 %. Bilančná hodnota banky dosiahla ku koncu decembra 40,071 mld. Sk, počas vlaňajška tak stúpla o 18,7 %. Vyplýva to z údajov zverejnených bankou.

Hlavnou položkou aktív banky boli úvery poskytnuté klientom, ktoré predstavovali 18,576 mld. Sk a medziročne stúpli o 28 %. Klasifikované úvery z toho predstavovali 788,3 mil. Sk. V štátnych pokladničných poukážkach a podobných dlhopisoch mala banka 4,649 mld. Sk a v dlhopisoch verejného sektora 3,974 mld. Sk. Do dlhopisov iných bánk a ostatných emitentov investovala 1,819 mld. Sk. Na účtoch iných bankových domov deponovala UniBanka 1,858 mld. Sk, na účtoch v centrálnej banke a šekových poštových účtoch 6,056 mld. Sk.

Záväzky voči klientom predstavovali ku koncu minulého roka 25,190 mld. Sk a medziročne stúpli o 13 %. Prostredníctvom emisie dlhopisov získala 790 mil. Sk. Účty ostatných bánk tvorili zo zdrojov UniBanky 5,549 mld. Sk. Základné imanie bolo 2,377 mld. Sk a kapitálová primeranosť 19,56 %.

UniBanka bola založená v roku 1990 pod menom Slovenská poľnohospodárska banka, od roku 1995 používala názov Poľnobanka a od apríla 2002 sa zmenila na UniBanku. Majoritným vlastníkom banky je od mája 2000 UniCredito Italiano, ktorý v banke vlastní 74,62 % akcií. Druhým najvýznamnejším akcionárom s 19,9 % akcií je Európska banka pre obnovu a rozvoj. Ministerstvo pôdohospodárstva SR má v banke 1,59 %.


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

14. 6. 2024

USD 1,069 0,010
CZK 24,736 0,037
GBP 0,842 0,003
HUF 398,000 1,520
CAD 1,470 0,012

SPOLUPRÁCA
SSDS

SAF

ReFIS