ČLÁNOK
Zisk Tatra Kupón fondu za tri štvrťroky takmer 26,8 mil. Sk
17. novembra 2000

Tatra Kupón Fond (TKF), i.f., a.s., Bratislava dosiahol za deväť mesiacov zisk necelých 26,8 mil. Sk pri prevádzkovej strate 3,2 mil. Sk a zisku z finančných operácií viac ako 29,9 mil. Sk. Vyplýva to z informácií zverejnených spoločnosťou.

Objem tržieb z predaja cenných papierov a vkladov predstavoval ku koncu septembra 96 mil. Sk. Hodnota predaných cenných papierov a vkladov však bola 117,1 mil. Sk. Výnosy z finančných investícií dosiahli 20,3 mil. Sk a z krátkodobého finančného majetku získal fond výnosy v objeme 10,6 mil. Sk. Spoločnosť v uvedenom období zúčtovala opravné položky do finančných výnosov vo výške 25,1 mil. Sk.

Podľa auditovaných výsledkov eviduje TKF za minulý rok zisk vo výške 6,9 mil. Sk, čo predstavuje 70-percentný medziročný pokles, na ktorom sa podpísala stratovosť obchodovania s cennými papiermi. V rokoch 1996 – 1998 dosahoval fond ročné zisky na úrovni 22 mil. Sk až 27 mil. Sk. Hodnota tržieb z predaja cenných papierov vlani mierne vzrástla na 162,4 mil. Sk oproti roku 1998, kedy tržby boli na úrovni 154,3 mil. Sk.

Správcom TKF je správcovská spoločnosť Tatra Asset Management podnikajúca v oblasti kolektívneho investovania. Spoločnosť je 100-percentná dcérska spoločnosť Tatra banky, a.s. a je členom Asociácie správcovských spoločností. TKF založila banka v roku 1992 pre účely kolektívneho investovania v prvej vlne kupónovej privatizácie a poskytuje mu správcovské služby. Akcie fondu sú ako jediné akcie investičného fondu kótované a verejne obchodovateľné na Burze cenných papierov v Bratislave.


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

22. 4. 2024

USD 1,063 0,002
CZK 25,275 0,008
GBP 0,863 0,007
HUF 393,900 1,400
CAD 1,459 0,007

SPOLUPRÁCA
SSDS

SAF

ReFIS