ČLÁNOK
Zisk Slovenských lodeníc, a.s., Komárno (SLK) predstavuje za prvý polrok tohto roka 10,726 mil. Sk
24. júla 1998

Zisk Slovenských lodeníc, a.s., Komárno (SLK) predstavuje za prvý polrok tohto roka 10,726 mil. Sk. V uvedenom období realizovala spoločnosť tržby za vlastné výrobky v objeme 1,255 mld. Sk a tržby z predaja služieb 26 mil. Sk. Ako pre SITA povedal ekonomický riaditeľ Peter Hrin, firma plní vytýčené úlohy v súlade s plánom. O dobrej rozpracovanosti svedčí podľa P. Hrina hodnota nedokončenej výroby, ktorá predstavuje takmer 1,241 mil. Sk. Za obdobie január až jún spotrebovala firma materiál v hodnote 991 mil. Sk. V prvom polroku vyplatili SLK mzdy v hodnote 150 mil. Sk. V tomto roku vyrobia SLK, rovnako ako vlani, 15 nákladných plavidiel. Ide o päť lodí typu NL Rýn, šesť lodí NL Schelde, tri kusy NL Leda a jednu loď NL Rostock. Takáto produkcia má pre podnik priniesť výnosy vo výške 3,948 mld. Sk. Oproti predchádzajúcemu roku to predstavuje zvýšenie o 700 mil. Sk. Náklady by mali v tomto roku predstavovať 3,907 mld. Sk, čo zabezpečí hospodársky výsledok SLK na úrovni 41 mil. Sk. V júli SLK odovzdajú zákazníkom loď typu Schelde, v auguste lode typu Rýn a Leda. Komárňanské lodenice dosiahli v minulom roku zisk 38,138 mil. Sk, pričom výnosy spoločnosti predstavovali v roku 1997 sumu 3,293 mld. Sk a náklady 3,255 mld. Sk. Výsledky firmy svedčia v porovnaní s predchádzajúcim obdobím o určitej stabilizácii, keď v roku 1996 dosiahli SLK zisk len 11,2 mil. Sk. Firma má na európskom trhu s nákladnými loďami tonáže 2 tis. až 4,5 tis. ton približne 10-percentný podiel. Rozhodujúca časť produkcie bola vlani podobne ako aj v roku 1996 určená na export do dvoch hlavných odberateľských krajín – Nemecka a Ruska.


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

20. 5. 2022

USD 1,058 0,005
CZK 24,670 0,030
GBP 0,848 0,001
HUF 382,930 2,900
CAD 1,353 0,004

SPOLUPRÁCA
SSDS

SAF

ReFIS