ČLÁNOK
Zisk Slovakofarmy za deväť mesiacov dosiahol 242 mil. Sk
6. decembra 1999

Slovakofarma, a.s., Hlohovec vykázala podľa medzinárodných účtovných štandardov IAS za deväť mesiacov tohto roka zisk po zdanení v objeme 242 mil. Sk. V porovnaní s rovnakým obdobím minulého roka to predstavuje zvýšenie o 18 mil. Sk. Hrubý zisk za tri kvartály oproti vlaňajšku narástol z 1,340 mld. Sk na 1,481 mld. Sk, čo zodpovedá 10,5-percentnému zvýšeniu. Výška prevádzkového hospodárskeho výsledku dosiahla 645 mil. Sk. Vyplýva to z údajov zverejnených spoločnosťou.
Celkové tržby spoločnosti ku koncu septembra medziročne vzrástli o necelých 18 % na 4,223 mld. Sk. Rovnako sa zvýšili aj náklady na predaný tovar z minuloročných 2,251 mld. Sk na 2,742 mld. Sk. Slovakofarma zaplatila za deväť mesiacov úroky v objeme 129 mil. Sk, kurzové rozdiely predstavovali mínus 119 mil. Sk.
Bilančná hodnota spoločnosti k ultimu septembra vzrástla o viac ako pol miliardy na 7,35 mld. Sk. Objem stálych aktív predstavuje 3,583 mld. Sk, čo je v porovnaní s minulým rokom o 65 mil. Sk viac. Na obežných aktívach sa najväčšou mierou podieľali zásoby v hodnote 1,407 mld. Sk a pohľadávky, ktoré s 5-percentným medziročným rastom dosiahli výšku 1,759 mld. Sk.
Slovakofarma evidovala ku koncu mesiaca september celkové záväzky 3,207 mld. Sk, čo je v porovnaní s minulým rokom 12-percentný nárast. Z toho dlhodobé záväzky predstavujú 664 mil. Sk. Celkové krátkodobé záväzky dosiahli 2,543 mld. Sk. Celková zadlženosť spoločnosti tak predstavuje necelých 44 % a na medziročnej báze sa zvýšila o 2 %. Vlastné imanie spoločnosti je 4,071 mld. Sk, z toho 43 percent tvorí základný kapitál (1,754 mld. Sk).
V tomto roku vynaložila Slovakofarma na ochranu životného prostredia takmer 12 mil. Sk. Ako agentúru SITA informoval generálny riaditeľ Slovakofarmy Ondřej Gattnar, najvýznamnejšou environmentálnou investíciou v celkovom objeme 11,2 mil. Sk bol nákup špeciálnych pracích kolón od švajčiarskej firmy Sulzer. Táto likviduje 99 % exhalátov, ktoré vznikajú pri sušení farmaceutických substancií. V priestoroch firmy bola ukončená prevádzka zastaralej spaľovne tuhých odpadov, ktorá produkovala ročne 2,4 tony emisií oxidu siričitého a 2,5 tony oxidov dusíka.
Slovakofarma, a.s. je vedúcou a najstaršou farmaceutickou spoločnosťou na slovenskom trhu. Predmetom jej činnosti je výskum, vývoj, výroba a predaj rôznych liekov, farmaceutických substancií, chemikálií a kozmetiky ako aj spracovanie a predaj liečivých rastlín. Vyše polovica jej nekonsolidovaného predaja je realizovaná v Českej republike, v porovnaní s iba jednou tretinou na domácom trhu. Slovakofarma vyváža svoju produkciu do ďalších 25 krajín. Stratégiou spoločnosti je upevniť svoju pozíciu na trhoch strednej a východnej Európy a postupne rozširovať svoje činnosti do západnej Európy. Majoritným akcionárom je S. L. Pharma Holding GmbH Wien.
Vlani vykázala Slovakofarma podľa IAS konsolidovaný čistý zisk 227 mil. Sk, čo predstavovalo medziročný pokles o 43,7%. Tržby mierne vzrástli na 5,361 mld Sk.


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

4. 12. 2020

USD 1,216 0,001
CZK 26,518 0,098
GBP 0,903 0,001
HUF 358,570 0,940
CAD 1,563 0,006

SPOLUPRÁCA
SSDS

SAF

ReFIS