ČLÁNOK
Zisk pred zdanením vo výške 229,729 mil. Sk
19. februára 1998

Znamená to jeho medziročný nárast o 50%. Výnosy vzrástli takmer o 80% na viac ako 1,81 mld. Sk. Najvýraznejšiu položku v rámci výnosov (podiel 36 %) tvorilo použitie rezerv a opravných položiek. Podľa námestníčky generálneho riaditeľa Dáše Lisej je tento nárast dôsledkom odpísania podstatnej časti klasifikovaných úverov. Stav úverov poskytnutých klientom tak poklesol medziročne o viac než 50% a ku koncu mája 1997 predstavoval 247 mil. Sk. To malo zároveň vplyv aj na nárast ostatných prevádzkových nákladov v celkovej výške 929 mil. Sk. Celková výška prevádzkových nákladov tak v minulom roku dosiahla 1,7 mld. Sk (nárast o 82 % medziročne). Vklady klientov dosiahli takmer 1,9 mld. Sk, z toho 1,148 mld. Sk (60%) predstavovali termínované vklady. Ich objem vzrástol oproti roku 1996 na viac ako štvornásobok. Celkový objem vkladov sa oproti roku 1996 zvýšil 3,5-násobne. Rovnakou mierou vzrástol aj počet účtov v porovnaní s rokom 1996 na súčasnú hodnotu 13 820. Bilančná suma banky vzrástla medziročne o 72 % a dosiahla tak takmer 3,4 mld. Sk, zatiaľ čo v roku 1996 to bolo 1,96 mld. Sk. Základné imanie banky sa v uplynulom roku zvýšilo zo 740 mil. Sk na 1 mld. Sk. Devín Banka, a.s., bola založená vo februári 1992. Má spolu 12 pobočiek a počet jej zamestnancov bol k 31. decembru 189. Čistý zisk v roku 1996 dosiahol 77,7 mil. Sk, pričom v roku 1995 banka dosiahla stratu 43,8 mil. Sk. Akcionármi banky sú okrem iného aj ruské podnikateľské subjekty z oblasti energetiky a bankovníctva. Devín Banka je splnomocnená vládou SR na riešenie deblokácie slovenských pohľadávok v Ruskej federácii.


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

27. 11. 2020

USD 1,192 0,002
CZK 26,213 0,075
GBP 0,894 0,003
HUF 362,320 1,140
CAD 1,550 0,003

SPOLUPRÁCA
SSDS

SAF

ReFIS