ČLÁNOK
Zisk po zdanení HypoVereinsbank Slovakia 241,8 mil. Sk
2. februára 2000

Náklady na finančné činnosti predstavovali 856,9 mil. Sk, výnosy z finančných operácii dosiahli 1,327 mld. Sk. Všeobecné prevádzkové náklady pritom stúpli iba o 5 % na 202 mil. Sk. Tlačovú agentúru SITA o tom informovala riaditeľka oddelenia marketingu Iveta Klátiková.
Úvery poskytnuté klientom dosiahli objem 3,309 mld. Sk a v porovnaní s predchádzajúcim rokom sa zvýšili o 19 %. Žiaden úver nebol ku koncu roka 1999 klasifikovaný. Vklady klientov vo výške 2,379 mld. Sk zostali oproti predchádzajúcemu roku takmer nezmenené. Bilančná suma týmto dosiahla k ultimu roka 1999 úroveň 9,520 mld. Sk.
V septembri 1999 otvorila HypoVereinsbank Slovakia, a. s., svoju prvú pobočku v Bratislave. V roku 2000 banka otvorení ďalšie dve pobočky, z toho jednu v Košiciach a jednu v Bratislave. HypoVereinsbank Slovakia zamestnávala ku koncu minulého roka 90 zamestnancov.
HypoVereinsbank Slovakia je 100 % dcérskou spoločnosťou Bayerische Hypo- und Vereinsbank AG, Munchen. Materská spoločnosť prijala uznesenie o navýšení základného imania banky v tomto roku o 500 mil. Sk, čím základné imanie dosiahne výšku 1,561 mld. Sk. Týmto jednoznačne dokumentuje svoj záujem o rozvoj obchodných činností v SR.


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

22. 4. 2024

USD 1,063 0,002
CZK 25,275 0,008
GBP 0,863 0,007
HUF 393,900 1,400
CAD 1,459 0,007

SPOLUPRÁCA
SSDS

SAF

ReFIS