ČLÁNOK
Zisk Plastiky poklesol ku koncu septembra na 6,9 mil. Sk
29. októbra 1999

Plastika, a.s., Nitra zaznamenala za deväť mesiacov tohto roka zisk vo výške 6,9 mil. Sk, pričom v rovnakom období minulého roka firma dosiahla zisk 22,5 mil. Sk. Medziročný pokles tak predstavuje 69 %. Na dosiahnutom hospodárskom výsledku sa podieľal zisk za bežnú činnosť 5,8 mil. Sk a mimoriadny zisk dosiahol 1,1 mil. Sk. Vyplýva to z oficiálne zverejnených informácií.
Tržby za predaj vlastných výrobkov a služieb prekročili 935 mil. Sk pri výrobnej spotrebe v hodnote 778,58 mil. Sk. V prvých deviatich mesiacoch minulého roku pritom tieto tržby prekročili 1 mld. Sk, medziročne tak poklesli o 11 %. Plastika zrealizovala v období január až september tohto roka tržby za predaj tovaru vo výške 74 mil. Sk, z čoho obchodná marža predstavovala 11,1 mil. Sk. Spoločnosť získala z predaja investičného majetku a materiálu 5,8 mil. Sk.
Aktíva spoločnosti predstavovali k ultimu septembra 1,6 mld. Sk. Z toho obežné aktíva mali podiel 36,3 % pri objeme 589,2 mil. Sk. Spoločnosť neevidovala ku koncu polroka žiadne dlhodobé pohľadávky, krátkodobé pohľadávky prevýšili 377 mil. Sk. Spoločnosť má dlhodobé záväzky vo výške viac ako 13 mil. Sk a krátkodobé záväzky v objeme 224,731 mil. Sk. Dlhodobé bankové úvery dosiahli 18,92 mil. Sk a ostatné formy bankových úverov a výpomoci predstavovali 374 mil. Sk. Celkový objem dlhodobých úverov medziročne poklesol o 45 %. Úverová zaťaženosť dosiahla 41,5 % a celková zadlženosť 40,8 %. Na úrokoch vyplatila firma v tomto období 40,4 mil. Sk, výnosové úroky predstavovali 5,62 mil. Sk.
Plastika Nitra sa sústreďuje na produkciu plastových rúrových systémov, ktoré predstavujú 70 % výroby. Firma vyrába plastové obalové materiály a polystyrénové obalové materiály pre producentov bielej techniky. V roku 1997 získala spoločnosť cenu kvality od centrály Whirlpool v USA.


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

30. 5. 2024

USD 1,082 0,004
CZK 24,770 0,039
GBP 0,851 0,000
HUF 389,450 2,370
CAD 1,483 0,001

SPOLUPRÁCA
SSDS

SAF

ReFIS