ČLÁNOK
Zisk NBS ovplyvnilo najmä posilňovanie kurzu koruny
25. marca 2002

Tvorbu pozitívneho hospodárskeho výsledku Národnej banky Slovenska (NBS) v roku 2001 vo výške 2,3 mld. Sk najviac ovplyvnilo najmä koncoročné posilňovanie kurzu slovenskej koruny voči cudzím menám. Centrálna banka tak vlani prekročila predpoklady v tvorbe zisku stanovené v Rozpočte NBS na rok 2001. Agentúru SITA o tom informoval hovorca NBS Ján Onda.

Z hospodárskeho výsledku za rok 2001 odviedla centrálna banka do štátneho rozpočtu 2 mld. Sk. Spolu s odvodom zo zisku za rok 2000 teda NBS odviedla do príjmov štátneho rozpočtu roku 2001 viac ako 5 mld. Sk. Banková rada NBS v piatok schválila Správu o výsledku hospodárenia NBS za rok 2001 a tiež zobrala na vedomie Audítorskú správu k účtovnej závierke, ktorú vypracovala firma Deloitte & Touche. Audítorská správa bude spolu so správou o výsledku hospodárenia predložená Národnej rade SR.

NBS očakáva v tomto roku stratu vyššiu ako 5 mld. Sk. Dramatický obrat v hospodárení slovenskej centrálnej banky zo zisku do straty spôsobí výrazné zníženie úrokových sadzieb na svetových devízových trhoch a posilnenie slovenskej koruny voči svetovým menám. Tieto faktory totiž výrazne prispeli k zníženiu výnosovosti devízových rezerv, ktoré majú dominantný podiel na výnosoch NBS. Odvod zo zisku centrálnej banky do štátneho rozpočtu, ktorý je v tomto roku plánovaný na 4,7 mld. Sk, je preto ohrozený.


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

3. 12. 2020

USD 1,215 0,009
CZK 26,420 0,009
GBP 0,904 0,001
HUF 357,630 0,230
CAD 1,569 0,007

SPOLUPRÁCA
SSDS

SAF

ReFIS