ČLÁNOK
Zisk Istrobanky vzrástol ku koncu septembra na 62,4 mil. Sk
2. novembra 2000

Bratislavská Istrobanka, a.s. zaznamenala ku koncu septembra hrubý zisk 62,4 mil. Sk, čo predstavuje jeho medziročné zvýšenie o 37,8 %. Za posledný štvrťrok sa hospodársky výsledok banky zvýšil o 25 mil. Sk. Podľa neauditovaných a nekonsolidovaných výsledkov banky vzrástla jej bilančná suma k záveru septembra medziročne o 4,4 mld. Sk na aktuálnu hodnotu 29,1 mld. Sk. Najvýraznejšie sa na nej podieľali úvery poskytnuté klientom, ktoré dosiahli 12,3 mld. Sk a od júna sa tak ich objem zvýšil o 400 mil. Sk.

Na pasívnej strane súvahy banky dominovali zdroje od klientov, ktoré banka k ultimu septembra evidovala na úrovni 14,9 mld. Sk. Záväzky banky voči iným bankám predstavovali 6,5 mld. Sk a úvery a vklady od ostatných bánk sa na pasívach Istrobanky podieľali 4,6 mld. Sk.

Ako sa uvádza vo vyhliadkach Istrobanky na tento rok, jej ťažiskovou oblasťou zostáva aj naďalej úverovanie. V priebehu druhého polroka by malo hrubé saldo úverov banky vzrásť na 13,6 mld. Sk, pričom ich podiel na celkovej sume aktív by nemal presiahnuť 50 %. Stabilne vysoký podiel na celkovej sume aktív by si malo i v nasledujúcom období udržať portfólio cenných papierov, predovšetkým štátnych dlhopisov, ktoré by mali v závere roka dosiahnuť 3,7 mld. Sk. Spolu so štátnymi pokladničnými poukážkami a pokladničnými poukážkami NBS by mali tvoriť 18,7-percentný podiel na bilančnej sume.

Trištvrteročný zisk dosiahla Istrobanka pri celkových nákladoch takmer 5,010 mld. Sk a výnosoch 5,072 mld. Sk. Výnosy z finančných činností banky dosiahli takmer 4,087 mld. Sk a náklady na finančné činnosti sa vyšplhali na 3,190 mld. Sk. Celkové náklady banky pritom medziročne poklesli o 925 mil. Sk. Banka vytvorila za tri štvrťroky rezervy a opravné položky v objeme 851,97 mil. Sk. V rovnakom období z ich celkového objemu použila 977,3 mil. Sk.

Istrobanka patrí medzi stredné veľké slovenské banky. Majoritným akcionárom Istrobanky je Slovenská poisťovňa so 72 % akcií. Mesto Bratislava vlastní ďalších 18 % a rakúska Die Erste Bank der österreichischen Sparkassen AG kontroluje 10 % akcií Istrobanky.


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

17. 9. 2020

USD 1,180 0,007
CZK 26,747 0,021
GBP 0,915 0,001
HUF 361,160 2,620
CAD 1,557 0,006

SPOLUPRÁCA
SSDS

SAF

ReFIS