ČLÁNOK
Zisk Istrobanky o tri štvrtiny nižší ako v roku 1997
5. mája 1999

V roku 1997 hospodárila banka so ziskom 117,709 mil. Sk. Vyplýva to z auditovaných, nekonsolidovaných údajov Istrobanky.
Celkové náklady banky predstavovali 7,566 mld. Sk, z čoho náklady na finančné činnosti dosiahli 4,783 mld. Sk. V medziročnom porovnaní zaznamenala banka rast nákladov o 60 %, pričom náklady na finančné činnosti sa zvýšili z 3,607 mld. Sk na 4,783 mld. Sk. Náklady na operácie s klientmi vzrástli o 554,646 mil. Sk na takmer 1,860 mld. Sk a náklady na devízové operácie o 227,238 mil. Sk na 1,303 mld. Sk. V minulom roku vytvorila Istrobanka rezervy a opravné položky vo výške 2,124 mld. Sk, z čoho opravné položky predstavovali 1,221 mld. Sk. V roku 1997 dosiahla tvorba rezerv a opravných položiek 629,931 mil. Sk, pričom opravné položky boli v objeme 239,511 mil. Sk.
Oproti roku 1997 sa zvýšili výnosy Istrobanky o vyše 57 % na 7,597 mld. Sk. Z tejto sumy predstavovali výnosy z finančných operácií 6,199 mld. Sk, ktoré sa v uplynulom roku zvýšili o vyše 1,790 mld. Sk. Výnosy z operácií s klientmi vzrástli z 1,930 mld. Sk v roku 1997 na 2,198 mld. Sk a výnosy z devízových operácií z 1,239 mld. Sk na 1,552 mld. Sk.
Bilančná suma banky zaznamenala za rok 1998 nárast o 11 % na 25,532 mld. Sk. K ultimu roka poskytla Istrobanka svojim klientom úvery v celkovom objeme 11,365 mld. Sk, pričom k 31. decembru 1997 to bolo 11,234 mld. Sk. Úvery a vklady ostatných bánk v Istrobanke dosiahli 4,403 mld. Sk. Banka eviduje vo svojom portfóliu dlhopisy a cenné papiere s pevným výnosom v hodnote 5,430 mld. Sk, dlhopisy verejného sektora v objeme 4,547 mld. Sk, akcie a iné cenné papiere s premenlivým výnosom v sume 16,635 mil. Sk. Záväzky Istrobanky voči bankám sa zvýšili z 7,119 mld. Sk v roku 1997 na 8,596 mld. Sk. Záväzky voči klientom dosiahli k ultimu decembra 1998 sumu 13,368 mld. Sk.


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

1. 12. 2023

USD 1,088 0,006
CZK 24,331 0,039
GBP 0,860 0,003
HUF 379,700 1,050
CAD 1,474 0,013

SPOLUPRÁCA
SSDS

SAF

ReFIS