ČLÁNOK
Zisk firiem spracovateľského priemyslu vzrástol o 129 %
27. mája 2003

Podniky spracovateľského priemyslu vytvorili v prvom kvartáli tohto roka hrubý zisk v objeme 16,965 mld. Sk. V medziročnom porovnaní to predstavuje viac ako dvojnásobok, keďže v rovnakom období pred rokom vykazovalo odvetvie zisk pred zdanením na úrovni 7,41 mld. Sk. Celkové tržby odvetia bez dane z pridanej hodnoty a spotrebných daní vzrástli medziročne o 23,4 % na 174,06 mld. Sk. Tržby za vlastné výkony a tovar pritom dosiahli v prvom štvrťroku 164,661 mld. Sk. Agentúru SITA o tom informovala riaditeľka komunikačného odboru Ministerstva hospodárstva SR Dagmar Hlavatá.

Spracovateľský priemysel vytvoril za prvé tri mesiace tohto roka pridanú hodnotu na úrovni 40,06 mld. Sk. Celkové náklady spracovateľských podnikov dosiahli za sledované obdobie 187,01 mld. Sk, čo predstavuje najvyšší stav od roku 1996. V medziročnom porovnaní to predstavuje nárast o 24 %. Podľa údajov colnej štatistiky vyviezli odvetvové podniky objem produkcie za 163,1 mld. Sk, čo v medziročnom porovnaní predstavuje nárast o 24,1 %. Dovoz predstavoval 137,2 mld. Sk pri 13-percentnom náraste.

Slovenské spracovateľské podniky vlastnili v prvom kvartáli hmotný a nehmotný investičný majetok v celkovej hodnote 421,869 mld. Sk, pričom tento medziročne vzrástol o 15,2 %. Hodnota vlastného imania spoločností odvetvia spracovateľského priemyslu dosiahla 247,266 mld. Sk. Výška bankových úverov a výpomocí poklesla medziročne o 22,5 % a presiahla k 31. marcu tohto roka 87,6 mld. Sk. Suma záväzkov spracovateľských podnikov po lehote splatnosti prekročila 25,8 mld. Sk. Podniky evidovali k ultimu marca pohľadávky po lehote splatnosti v objeme takmer 30,7 mld. Sk.

V prvom kvartáli dosiahol priemerný evidenčný počet pracovníkov spracovateľského priemyslu 314 534. Po postupnom náraste v minulých rokoch sa produktivity práce zvýšila v prvom štvrťroku tohto roka o 23,1 % na 554 tis. Sk na pracovníka.


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

21. 9. 2020

USD 1,179 0,005
CZK 26,980 0,253
GBP 0,916 0,003
HUF 363,080 2,300
CAD 1,560 0,000

SPOLUPRÁCA
SSDS

SAF

ReFIS