ČLÁNOK
Zisk Eximbanky by mal v budúcom roku klesnúť o 27,211 mil. Sk
12. októbra 2001

Eximbanka plánuje v budúcom roku dosiahnuť čistý zisk po zdanení 126,1 mil. Sk. V porovnaní s predpokladmi na 2001, by však mal poklesnúť o 27,211 mil. Sk. Vyplýva to z návrhu rozpočtu Eximbanky na rok 2002.

Celkové náklady Eximbanky by podľa predpokladov mali dosiahnuť 583,751 mil. Sk, pri 63,7-percentnom náraste oproti očakávaniam na rok 2001. Pod rast nákladov by sa mala podpísať zvýšená tvorba rezerv a opravných položiek z bankových činností o 41,6 % a tvorba rezerv a opravných položiek z poisťovacích činností o 697,4 %. Prevádzkové náklady Eximbanky by mali v poklesnúť o 8,0 %.

Súhrnný objem výnosov v roku 2002 by mal vzrásť o 39,2 % na 709,9 mil. Sk. Nárast výnosov v rozpočtovanom roku by mal súvisieť podľa predstaviteľov vedenia hlavne so zvýšením jednorazových výnosov zo zaistenia obchodného prípadu výstavby elektrárne Shen Tou v Číne.

Eximbanka SR v roku 2002 plánuje nadviazať na štruktúru financovania úverových aktivít z roku 2001. Nosným produktom v jej bankovej činnosti by mali byť refinančné úvery, v prípade, že by ich rozpočtovaná výška mala dosiahnuť 3,65 mld. Sk a v porovnaní s očakávaným stavom v roku 2001 by mala vzrásť o 21,1 %. Nárast objemu refinančných úverov by sa mal dosiahnuť znížením objemu obchodovateľných aktív, ktoré nepodporujú export.

Eximbanka v budúcom roku na financovanie úverových aktivít predpokladá použiť celkom 4,320 mld. Sk, čo je o 20,2 % viac, ako sa očakáva v roku 2001. Ich objem sa však môže zvýšiť, ak sa podarí Eximbanke v priebehu roka získať na finančných trhoch cudzie zdroje za akceptovateľných podmienok.

V návrhu rozpočtu na rok 2002 podporí Eximbanka export slovenských podnikateľských subjektov prostredníctvom bankových činností v objeme 24 mld. Sk, čo by malo predstavovať 3,0 – 3,3 % z celkového uvažovaného exportu Slovenskej republiky v roku 2002. Prírastok oproti rozpočtovanej podpore exportu v roku 2001 sa predpokladá vo výške 9,5 mld. Sk.

Poisťovacie aktivity Eximbanky budú v roku 2002 nadväzovať na rozpracované a realizované obchodné prípady z predchádzajúcich rokov s cieľom rozširovať portfólio poistných klientov a zvyšovať objem podporeného exportu. Špecifickou aktivitou bude zaistenie vývozného kontraktu výstavby elektrárne Shen Tou, Čína s výraznými dosahmi na ekonomiku Eximbanky.


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

24. 7. 2024

USD 1,085 0,001
CZK 25,425 0,063
GBP 0,840 0,001
HUF 393,280 2,850
CAD 1,495 0,001

SPOLUPRÁCA
SSDS

SAF

ReFIS