ČLÁNOK
Zisk Banky Slovakia sa medziročne znížil o 15% na 17,3 mil. Sk
30. júla 2001

Banka Slovakia, a.s. hospodárila v prvom polroku so ziskom 17,3 mil. Sk, čo oproti rovnakému obdobiu minulého roka predstavuje pokles zisku o viac ako 15 %. Banka počas prvých šiestich mesiacov vytvorila 39,8 mil. Sk rezerv a opravných položiek, pričom použila 29,7 mil. Sk rezerv a opravných položiek. Vyplýva to z údajov zverejnených bankou.

Bilančná hodnota banky ku koncu júna predstavovala 4,559 mld. Sk, v medziročnom porovnaní tak stúpla o takmer 24 %. Najväčšiu položku majetku banky predstavovali účty v centrálnej banke a pokladničné hodnoty, ktoré dosiahli 1,125 mld. Sk. Úverové portfólio banky predstavovalo 958 mil. Sk. Klasifikované pohľadávky z toho boli 158,5 mil. Sk. Banka k ultimu júna držala 988 mil. Sk v štátnych pokladničných poukážkach a podobných krátkodobých dlhopisoch.

Záväzky voči klientom tvorili viac ako 55 % celkových zdrojov banky, keď predstavovali 2,527 mld. Sk. Záväzky z cenných papierov a iných hodnôt boli 988 mil. Sk Základné imanie banky predstavovalo 756,9 mil. Sk a rezervy 13 mil. Sk. Kapitálová primeranosť banky dosahovala 46,6 %.

Banka Slovakia je v súčasnosti v privatizačnom procese, pričom sa uskutočňuje už druhé kolo predaja 60,07-percentného podielu štátu v banke. V prvom kole o ňu prejavilo záujem konzorcium slovenskej spoločnosti Hanco a Českej poisťovne, svoju definitívnu ponuku však nakoniec nepredložilo a od svojho zámeru ustúpilo. V druhom kole o banku prejavila záujem Slávia Capital, J&T Finance Group a Prvá paroplavebná, o.c.p. Predaj najmenšej slovenskej banky sa však skomplikoval tým, že centrálna banka nepovolila vykonanie hĺbkového auditu v banke ani jednej z týchto spoločností.

V súčasnosti plynie lehota, počas ktorej sa proti rozhodnutiu centrálnej banky môžu tieto subjekty odvolať. O ďalšom postupe pri predaji banky by mal rokovať výbor Fondu národného majetku budúci utorok. Ďalšími vlastníkmi BS sú Slovenská poisťovňa s 26,4 %, Slovenská sporiteľňa s 6,3 %, mesto Banská Bystrica vlastní 6,9 % akcií.


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

21. 2. 2024

USD 1,081 0,001
CZK 25,380 0,049
GBP 0,856 0,000
HUF 387,980 0,300
CAD 1,462 0,006

SPOLUPRÁCA
SSDS

SAF

ReFIS