ČLÁNOK
Zisk bankového sektora po pätnástich mesiacoch opäť vzrástol
3. júna 2013

Bankový sektor zaznamenal na Slovensku po pätnástich mesiacoch medziročný nárast zisku. Naposledy sektor zaznamenal rast zisku ku koncu roka 2011, potom od januára vykazoval každý mesiac pokles. Avšak tento rok ku koncu apríla zaznamenal podľa údajov Národnej banky Slovenska medziročný nárast o 4,5 % na 186,69 mil. eur. Ziskovosť predtým klesala pre zvýšenú tvorbu opravných položiek k nesplácaným úverom a negatívny vplyv na ňu mal aj bankový odvod. Zároveň klesali úrokové príjmy pre pokles marží.

  V minulom roku dosiahol bankový sektor podľa predbežných údajov čistý zisk 488,2 mil. eur. V medziročnom porovnaní je to pokles o 27 %. Hlavnou príčinou bol podľa bánk pokles výnosov z ich hlavných aktivít, teda zníženie evidovali v úrokových výnosoch. Ďalej to bol neúmerne vysoký bankový odvod. V minulom roku na ňom banky odviedli takmer 170 mil. eur, čo predstavuje takmer 0,3 % bilančnej sumy sektora. V ostatných krajinách eurozóny je podľa bánk dopad na bankový sektor rádovo nižší, a to zhruba o šesť až desaťkrát.

Čistý zisk bankového sektora za rok 2011 stúpol na Slovensku takmer o tretinu na 668,5 mil. eur. Významnú zložku zisku bánk však tvorili jednorazové príjmy. Po ich odrátaní sa čistý zisk sektora v roku 2011 pohyboval okolo úrovne roka 2010, teda okolo sumy 503 mil. eur.


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

27. 9. 2022

USD 0,964 0,000
CZK 24,661 0,021
GBP 0,893 0,001
HUF 406,650 2,180
CAD 1,320 0,000

SPOLUPRÁCA
SSDS

SAF

ReFIS