ČLÁNOK
Zisk bankového sektora klesol v prvom polroku o 48,2 %
2. augusta 2009

Zisk bankového sektora v prvých šiestich mesiacoch tohto roka klesol podľa údajov centrálnej banky medziročne o 48,2 % na 179,6 mil. eur. Slovenská banková asociácia však tvrdí, že banky sú dostatočne likvidné a bankový sektor je zdravý. No napriek tomu zisk klesá. Ako informovali komerčné banky, dôvodom poklesu ziskovosti je výpadok výnosov z devízových operácií a pokles poplatkov zo zahraničného platobného styku pre znižovanie poplatkov do zahraničia na úroveň poplatkov za tuzemské prevody finančných prostriedkov. Zisk sektora z devízových operácií klesol v medziročnom porovnaní z úrovne 266,6 mil. eur na 42,7 mil. eur. Druhým dôvodom nižšej ziskovosti je podľa bankovej asociácie príprava bánk na budúci rast zlyhaných úverov, pričom banky tvoria zvýšené opravné položky na krytie možnej straty. Čistá tvorba opravných položiek a rezerv bankového sektora stúpla v šesťmesačnom období medziročne o 175 % na 191,2 mil. eur.

Trojica najväčších bánk na slovenskom trhu skončila prvý polrok s poklesom zisku. Najvyšší polročný čistý zisk dosiahla VÚB banka, avšak pri medziročnom znížení o 24 %. VÚB evidovala zvýšené náklady na riziko vyplývajúcich zo zhoršeného ekonomického prostredia. „Súčasná ekonomická situácia spôsobuje, že náklady na riziko absorbujú významnú časť nášho prevádzkového zisku,“ povedal generálny riaditeľ VÚB banky Ignacio Jaquotot. Tatra banka zredukovala zisk o 23,6 % na 46,68 mil. eur. S poklesom však počítala, spomínaný výpadok v príjmoch z dôvodu vstupu Slovenska do eurozóny sa prejavil v poklese celkových prevádzkových výnosov banky a ovplyvnil pomer nákladov a výnosov. Najvýraznejší pokles z prvej trojky evidovala Slovenská sporiteľňa (SLSP), ktorej zisk sa znížil o 56 % na 35,1 mil. eur. Vývoj všeobecných prevádzkových nákladov bol v SLSP ovplyvnený zvýšenými nákladmi súvisiacimi s konverziou na euro. Pod vyššie náklady sa totiž podľa SLSP podpísala preprava slovenských korún a euromincí do centrálnej banky vzhľadom na vyššie predzásobenie sa korporátnych klientov. Vývoj nákladov bol ovplyvnený aj prijatými úspornými opatreniami banky.

UniCredit Bank Slovakia dosiahla v prvom polroku tohto roka čistý zisk 13,1 mil. eur pri medziročnom znížení o 64 %. ČSOB evidovala zisk 3 mil. eur. V medziročnom porovnaní to predstavuje značný prepad, keďže v rovnakom období vlaňajška banka zaznamenala zisk 29,56 mil. eur. Výrazne zníženie zaznamenala aj Dexia banka Slovensko, v plusových hodnotách sa udržala len so symbolickou sumou 2 tis. eur. V prvých šiestich mesiacoch minulého roka banka evidovala zisk 6,8 mil. eur. Volksbank Slovensko evidovala medziročný pokles zisku o 90,7 % na 672 tis. eur. OTP Banka Slovensko vykázala v prvom polroku tohto roka stratu 1,86 mil. eur, pričom rok pred tým to bolo to bol zisk 5,5 mil. eur. OTP Banka však predpovedala horšie hospodárenie už vo výročnej správe za minulý rok, kde uviedla, že vzhľadom na rizikovejšie ekonomické prostredie banka v oblasti finančných cieľov a ukazovateľov rentability podnikania očakáva v roku 2009 oproti predchádzajúcemu obdobiu zníženie výkonnosti. Poštová banka dosiahla v polročnom období čistý zisk 10,47 mil. eur. V medziročnom porovnaní to predstavuje viac ako trojnásobný nárast, keďže za prvých šesť mesiacov minulého roka banka zaznamenala zisk 3,12 mil. eur. Pozitívny vplyv na hospodársky výsledok mal rast v oblasti úrokových výnosov, ako aj príjmov z poplatkov a provízií. Banke sa zároveň podarilo medziročne dostať do plusu pri finančných operáciách.


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

12. 6. 2024

USD 1,077 0,004
CZK 24,686 0,020
GBP 0,844 0,002
HUF 395,280 0,650
CAD 1,480 0,001

SPOLUPRÁCA
SSDS

SAF

ReFIS