ČLÁNOK
Zisk bánk sa napriek tohtoročnému poklesu vyvíja podľa NBS zatiaľ relatívne priaznivo
5. júna 2019

 Napriek tomu, že zisk bánk za prvé štyri mesiace tohto roka klesol, v porovnaní s minulosťou aj inými krajinami sa vyvíja zatiaľ relatívne priaznivo. Citlivosť na ekonomické šoky sa však postupne prehlbuje. Ako ďalej informuje Národná banka Slovenska (NBS), štvormesačný zisk bankového sektora sa znížil o 4,2 % na 214,7 mil. eur. Ziskovosť slovenských bánk naďalej výrazne prevyšuje medián EÚ.

V minulom roku bankový sektor dosiahol čistý zisk takmer 640 mil. eur pri raste o 4,6 %. K nárastu zisku prispelo podľa centrálnej banky zastavenie predchádzajúceho poklesu úrokových sadzieb na úvery podnikom, pri stabilných sadzbách a rastúcom objeme sa tak zvyšovali úrokové príjmy bánk. Vďaka priaznivému ekonomickému vývoju tiež klesali náklady na kreditné riziko.

Dôležitým faktorom predchádzajúceho rastu zisku bol podľa národnej banky rýchly rast úverov. Ďalší vývoj zisku bánk bude preto pomerne citlivý na vývoj úrokových sadzieb a na vývoj strát z kreditného rizika. Ak by v horizonte nasledujúcich troch rokov vzrástla miera nákladov na kreditné riziko na úroveň z roka 2014 a úrokové sadzby by zostali stabilne nízke, čistý zisk by mohol podľa centrálnej banky poklesnúť viac ako o tretinu v porovnaní s rokom 2018. Dopad je väčší v skupine stredne veľkých a menších bánk.

Aby ekonomika mohla zdravo fungovať, potrebuje ako základ podľa analytičky Poštovej banky Lucie Dovalovej stabilitu finančného sektora. Ten sa považuje podľa nej za stabilný, ak je schopný plynule plniť svoje základné funkcie aj pri výskyte nepriaznivých výraznejších finančných vplyvoch. Zadlžovanie sa slovenských domácností rastie stále najrýchlejším tempom v rámci EÚ. Je to spôsobené viacerými faktormi, ktoré majú spoločného menovateľa v ekonomickom vývoji. „V budúcom období z globálneho pohľadu je stále najväčšou hrozbou protekcionizmus z americkej strany, či už voči Číne al


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

18. 6. 2021

USD 1,190 0,004
CZK 25,519 0,009
GBP 0,858 0,003
HUF 355,410 1,110
CAD 1,472 0,000

SPOLUPRÁCA
SSDS

SAF

ReFIS