ČLÁNOK
Žiadosť o vstup francúzskeho investora do ĽB do konca roka
5. októbra 2000

Žiadosť o povolenie vstupu francúzskeho holdingu Banque Federale des Banques Populaires, Paríž do Ľudovej banky, a.s., Bratislava (ĽB) prostredníctvom kúpy 9,9-percentného podielu na jej základnom imaní by chceli predstavitelia ĽB adresovať Národnej banke Slovenska (NBS) do konca tohto roka. Ako v rozhovore pre SITA uviedol Ľubomír Nemček, vedúci právneho oddelenia ĽB, momentálne banka zhromažďuje všetky právne podklady, ktoré sú potrebné pre vyslovenie súhlasu centrálnej banky.

Podľa v súčasnosti platného Zákona o bankách je súhlas NBS udelený po prerokovaní s Ministerstvom financií SR potrebný pri nadobudnutí alebo prekročení podielu na základnom imaní banky alebo na hlasovacích právach vo výške 5 %, 10 %, 20 %, 33 % alebo 50 % v jednej alebo vo viacerých operáciách. Centrálna banka má po podaní žiadosti konkrétneho subjektu trojmesačnú lehotu na vydanie rozhodnutia. „Konkrétny termín predloženia žiadosti v mene francúzskeho investora závisí od toho, ako rýchlo francúzska strana vyhotoví všetky potrebné podklady, pri ktorých bude následne potrebné zabezpečiť ich preklad,“ vysvetlil Ľ. Nemček.

Ľudová banka ukončila polročné hospodárenie s hrubým ziskom 173,986 mil. Sk, čo predstavuje medziročné zníženie o 25,4 %. Bilančná suma banky naopak zaznamenala k ultimu júna 20,4-percentný medziročný nárast, keď z úrovne 20,685 mld. Sk evidovanej ku koncu júna 1999 vzrástla takmer na 24,903 mld. Sk. V uplynulom roku banka evidovala bilančný zisk v objeme 213,5 mil. Sk.

Ľudová banka začala na slovenskom trhu podnikať v roku 1992. Jej hlavným akcionárom, ktorý sa na základnom imaní podieľa 71,7 %, je rakúska banka Österreichische Volksbanken AG. Ďalšími akcionármi sú skupina GZB, WGZ-Bank, SGZ -Bank, ktoré vlastnia po 3,3 % akcií, niekoľko ďalších rakúskych ľudových bánk, skupina severotalianskych ľudových bank a drobní slovenskí akcionári.


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

1. 12. 2020

USD 1,197 0,001
CZK 26,235 0,043
GBP 0,898 0,000
HUF 357,200 2,390
CAD 1,552 0,001

SPOLUPRÁCA
SSDS

SAF

ReFIS